Leto rekordno visokih naložb Novartisa v Sloveniji tlakovali inovativnost in digitalizacija

 • Novartis v Sloveniji je z inovativnostjo v procesih in razvoju ter digitalizacijo in uspešno vpeljavo tehnologij prihodnosti v svoje delovanje v letu 2022 dosegel zastavljene poslovne cilje.
 • Za podjetjem je izjemno leto zgodovinsko visokih naložb v vrednosti 346 milijonov evrov, med drugim v gradnjo objekta za aseptične proizvodne zmogljivosti v Ljubljani in vzpostavitev Centra za razvoj bioloških zdravil v Mengšu.
 • Naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji so pred kratkim dopolnili z uglednim mednarodnim certifikatom »Top Employer« za najboljšega zaposlovalca. Ob koncu leta je bilo več kot 5800 redno zaposlenih.
1. 2. 2023

Novartis v Sloveniji, v okviru katerega delujejo družbe Lek d. d., Sandoz d. d. in Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, je kljub zaostrenim gospodarskim razmeram ohranil vodilni položaj na slovenskem farmacevtskem trgu. Ob tem je podjetje utrdilo vlogo privlačne naložbene lokacije in v letu 2022 doseglo rekordno vrednost naložb v višini 346 milijonov evrov. Novartis v Sloveniji je ob koncu leta redno zaposloval več kot 5800 ljudi, kar je skoraj 7 % več kot leto prej.

Rekordna vrednost naložb dober temelj za prihodnost

V letu 2022 se je nadaljevalo intenzivno vlaganje v povečanje proizvodnih zmogljivosti in obnovo obstoječih proizvodnih kapacitet za doseganje večje produktivnosti, prilagajanje potrebam na trgu in regulatornim zahtevam ter zagotovitev novih razvojnih zmogljivosti. Naložbe v vrednosti 346 milijonov evrov so rezultat izjemnih dosežkov in agilnosti, odlične kakovosti procesov in učinkovitega upravljanja trajnostnih vidikov poslovanja. Naložbe so odličen temelj za poslovanje Novartisa in Sandoza v prihodnosti:

 • Začela se je gradnja novega objekta za aseptične proizvodne zmogljivosti v Ljubljani, v katerem bo potekala proizvodnja aseptičnih izdelkov - vial in injekcijskih brizg.
 • Napoved naložbe v višini 110 milijonov ameriških dolarjev v izgradnjo novega Centra za razvoj bioloških zdravil v Mengšu, ki bo omogočil nove razvojne zmogljivosti, vključno s klinično proizvodnjo za podporo zgodnjim fazam kliničnih preskušanj.
 • Velik del naložb je bil namenjen krepitvi razvojnih in proizvodnih zmogljivosti v smeri večje digitalizacije in avtomatizacije ter posodobitvi in nadgradnji obstoječih kapacitet.
 • 10,5 milijona evrov, največ v zadnjem desetletju, so namenili za naložbe v okoljsko trajnost.

Slovenski raziskovalci pionirji v inovacijah in uporabi napredne tehnologije

Raziskovalci Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš s svojim znanjem in inovativnostjo uspešno konkurirajo največjim globalnim igralcem, tudi v hitrosti osvajanja in uporabe novih naprednih tehnologij avtomatizacije, robotike in strojnega učenja. Za ključne trge zagotavljajo tehnološko zahtevna, bolnikom prilagojena zdravila z visoko dodano vrednostjo:

 • V Razvojnem centru Slovenija so vložili 26 registracijskih vlog za zdravila na ključnih trgih ZDA, Evrope, Kanade, Rusije, Japonske, Brazilije, Avstralije, Mehike in Turčije ter lansirali 21 generičnih zdravil za zdravljenje rakavih obolenj, kardiovaskularnih bolezni, sladkorne bolezni, glavkoma in pljučne fibroze na trgih ZDA, Evrope, Kanade, Japonske, Brazilije, Kitajske, Južne Koreje in Avstralije.
 • V enoti Razvoj bioloških zdravil Mengeš je v 2022 potekalo okoli 30 razvojnih projektov, od tega skoraj polovica za inovativna biološka zdravila.

Kljub zahtevnim razmeram na trgu so proizvodne lokacije zagotovile nemoteno oskrbo z zdravili

V luči negotovih geopolitičnih razmer, energetske in gospodarske krize je Novartis v Sloveniji v 2022 veliko časa namenil blaženju posledic zunanjih dejavnikov, iskanju notranjih rezerv, implementaciji najnovejših tehnologij, še učinkovitejši rabi energije, organizacijskim ukrepom ter aktivnemu spremljanju in prilagajanju delovanja. Ob tem jim je uspelo bolnike po vsem svetu nemoteno oskrbovati s kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi zdravili. Podjetje je v 2022 nadaljevalo preoblikovanje proizvodnih lokacij in krepitev proizvodnje zahtevnih generičnih ter inovativnih zdravil z visoko dodano vrednostjo. V letu 2022 je Novartis v Sloveniji lansiral 800 novih izdelkov (83 različnih molekul) v več kot 80 držav po celem svetu. Na proizvodnih lokacijah v Sloveniji so proizvedli in zapakirali 64 inovativnih zdravil.

Novartis v Sloveniji s 14-odstotnim tržnim deležem ohranil vodilni položaj na slovenskem farmacevtskem trgu

 • Družba Lek je z 29-odstotnim tržnim deležem okrepila položaj drugega največjega podjetja na trgu generičnih zdravil. Okrepili so tudi tržni položaj drugega največjega ponudnika zdravil na recept in ohranili vodilno mesto na trgu zdravil brez recepta ter prehranskih dopolnil, na generičnem antiinfektivnem trgu in trgu podobnih bioloških zdravil.
 • Enoti Novartisova Farmacevtika in Novartisova Onkologija sta v letu 2022 začeli delovati pod skupno enoto Inovativna zdravila Slovenija, ki je s skoraj 10-odstotnim tržnim deležem največji ponudnik inovativnih zdravil v Sloveniji.


 • V manj kot letu dni od lansiranja je več kot 300 bolnikov prejelo prebojno zdravilo inklisiran (Leqvio) za zdravljenje povišanega holesterola LDL, več kot 130 bolnikov z multiplo sklerozo pa zdravilo ofatumomab (Kesimpta).
 • Slovenskim bolnikom so na voljo tudi najnaprednejše celične in genske terapije. V letu 2022 je pet bolnikov prejelo terapijo CAR-T za zdravljenje krvnega raka, dva bolnika sta prejela gensko terapijo za spinalno mišično atrofijo.
 • Objavili so rakdojk.si, prvo Novartisovo spletno stran za bolnice z rakom dojk in njihove skrbnike v Sloveniji.


 • Sandoz d. d. je v letu 2022 dosegel dobre poslovne izide s 5-odstotno rastjo čistih prihodkov od prodaje glede na preteklo leto. Bolnikom po vsem svetu je ponudil 122 novih izdelkov. S svojimi zdravili je dosegal več kot 50 milijonov bolnikov v skoraj 70 državah po vsem svetu – v Srednji in Vzhodni Evropi, Afriki, Aziji in na Bližnjem vzhodu.

Najuglednejši delodajalec v Sloveniji in ponovna pridobitev certifikata »Top Employer«

Novartis v Sloveniji ustvarja spodbudno in psihološko varno delovno okolje, v katerem veljajo načela raznolikosti, pravičnosti in vključenosti. Ustvarjanje sodobnega delovnega okolja so tudi v preteklem letu podpirali z naložbami v napredne načine dela, digitalizacijo in pametne rešitve.

 • V letu 2022 se je število zaposlenih povečalo za 374, leto so končali s skupnim številom več kot 5800 redno zaposlenih.
 • Že tretje leto zapored, skupno četrtič, so prejeli naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji po mnenju sodelujočih v merjenju ugleda delodajalcev zaposlitvenega portala MojeDelo.com.
 • Ponovno, že tretje leto zapored, je kadrovsko odličnost prepoznala neodvisna ustanova Top Employers Institute in Novartisu v Sloveniji podelila ugledni mednarodni certifikat »Top Employer« za najboljšega zaposlovalca tako na slovenski kot evropski ravni.
 • Pri vseh štirih stebrih strategije (Invalidi, LGBTQI+ skupnost, Medgeneracijsko sodelovanje in Raznoliki talenti) so naredili pomembne korake v smeri bolj vključujoče in raznolike organizacije. Med drugim so več lokacij prilagodili osebam z invalidnostjo in prejeli naziv invalidom prijazno podjetje ter se pridružili mreži demenci prijaznih ustanov.

Visoke naložbe v okoljsko trajnost in izboljšanje večine kazalnikov

Zaradi cenovnih pritiskov na energente in širjenja portfelja energetsko zahtevnih zdravil z visoko dodano vrednostjo tako v razvoju kot proizvodnji so bile v ospredju preteklega leta rešitve za krepitev energetske učinkovitosti procesov in tehnologij, Novartis v Sloveniji pa je lani v okoljsko trajnost vložil 10,5 milijona evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.

 • Zaradi vlaganj, obsežnih ukrepov in izboljšav je bila poraba energije kljub razširitvi zahtevnega razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo za skoraj odstotek manjša in poraba vode le pol odstotka višja.
 • Z različnimi projekti in spremembami v proizvodnji so nadalje zmanjševali količino nastalih odpadkov in na nivoju družbe v letu 2022 zmanjšali skupno količino za 1,5 %, samo količino odpadnih topil pa za 4,5 %. Na lokaciji Ljubljana je začela delovati prva mala sončna elektrarna, druga v lanskem letu na Novartisovih lokacijah v Sloveniji.
 • Kot edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji in edina gospodarska družba v tolikšnem obsegu so uspešno opravili recertifikacijsko presojo standarda ISO 14001/EMAS za okoljsko odgovorno vodenje poslovanja in ponovno izpolnili zahteve okoljskega standarda ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

S številnimi nagradami in priznanji prepoznana odličnost v razvoju, proizvodnji in kadrovanju

 • Znanstveniki iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli najvišje nacionalne in mednarodne nagrade:


 • Na kongresu PHARM Connect, največjem poslovnem srečanju farmacevtskih in biotehnoloških podjetij iz Centralne in Vzhodne Evrope, je Razvojni center Slovenija prejel sedmo nagrado SEE za odličnost v farmacevtski proizvodnji.
 • Razvojni center Slovenije je prejel zlato, Razvoj bioloških zdravil Mengeš pa srebrno nacionalno priznanje za inovativne dosežke, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.
 • Raziskovalci iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli deset Sandozovih znanstvenih nagrad, vključno z nagradama za znanstveno odličnost, ki sta ju prejela Matjaž Vogelsang iz Razvoja bioloških zdravil Mengeš in Ivana Gazić Smilović iz Razvojnega centra Slovenija.


 • Proizvodna enota Biološke učinkovine Mengeš je prejela laskavi naziv tovarna leta, ki ga podeljuje časnik Finance.
 • Projekt Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja, ki ga izvajajo skupaj z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in Univerzo v Ljubljani, je prejel nagrado za najboljšo poslovno prakso »Best of the Best«, ki jo podeljuje Ameriška zbornica Slovenije.
 • Tudi kadrovske prakse Novartisa v Sloveniji so med najboljšimi v državi. Med petimi finalisti za nagrado za najboljšo kadrovsko prakso, ki jo podeljujeta Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in spletni portal MojeDelo.com, sta bili dve praksi Novartisa v Sloveniji.
 • Za oblikovanje spodbudnega, vključujočega in vedoželjnega okolja za sodelavce vseh generacij so prejeli priznanje MEGA navdih 2022, ki je del projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.


* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d. d., Sandoz d. d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove dejavnosti, Globalni razvoj zdravil in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že 3,4 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naše poslanstvo je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2022 so predstavljale prodajo v višini 9,2 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Z najnaprednejšo tehnologijo v raziskavah in razvoju ter novimi pristopi k dostopnosti zdravljenja zagotavljamo zdravila z visoko dodano vrednostjo, ki lajšajo največja bremena bolezni v družbi. Pri iskanju novih zdravil se stalno uvrščamo med največja svetovna podjetja, ki vlagajo v raziskave in razvoj. Približno 106.000 zaposlenih več kot 140 narodnosti sodeluje pri zagotavljanju Novartisovih izdelkov za skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Več informacij najdete na spletni strani https://www.novartis.com.


* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Korporativne zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43
gregor.makuc@sandoz.com