Ruska gospodarska kriza

12. 1. 1999

Rusija je za Lek strateški trg, na katerem smo prisotni že vrsto let. V celotni prodaji ima Ruska federacija 10-odstotni delež, kar odraža usmeritev Leka, da svojo prodajo na mednarodnih trgih diverzificira in tako zmanjša izpostavljenost tržnim nihanjem v posameznih državah.

Kriza v Rusiji je prizadela vse farmacevtske proizvajalce, ki izvažajo na ta trg. Razvrednotenje rublja pomeni, da bodo sicer dolarske terjatve do kupcev naših izdelkov težje izterljive, pričakovati pa je tudi zmanjšanje realne kupne moči prebivalstva.

Lek se s kratkoročnimi ukrepi odziva na finančno negotovost tako, da je zaustavil dobave blaga, dokler se ponovno ne vzpostavijo stabilni plačilni mehanizmi. Z vsemi večjimi kupci oz. farmacevtskimi distributerji se dogovarjamo, da bi obstoječe zaloge Lekovega blaga pri njih zmanjševali z našim soglasjem in dogovorom o plačilu. Prav tako si prizadevamo za sklenitev dodatnih zavarovanj terjatev v primeru morebitnega reprograma plačil.

Ruska federacija ostaja ne glede na pričakovano gospodarsko krizo večjih razsežnosti tudi v prihodnje Lekov pomemben trg. Poslovne aktivnosti bomo prilagodili novim, predvidoma težjim pogojem poslovanja. Manjšo izpostavljenost tveganju plačil bomo zagotovili z novimi oblikami, npr. konsignacijskim načinom prodaje, več dejavnosti bo posvečeno kompenzacijskim aranžmanom, upoštevati pa bo treba tudi morebitne spremembe v sistemu oskrbe z zdravili.

Ocenjujemo, da bomo v prehodnem obdobju zaostrenih gospodarskih razmer z načrtovanimi aktivnostmi lahko ohranili in celo povečali tržni delež ob sicer pričakovani upočasnitvi ali stagnaciji tržne rasti. Lek je že doslej pripisoval poslovanju na ruskem trgu večjo stopnjo tveganja in temu primerno vselej oblikoval popravke terjatev do kupcev v finančnih izkazih. Morebitne izgube v tekočem poslovanju so zato pokrite z oblikovanjem ustreznega popravka vrednosti terjatev do ruskih kupcev.