Visoke naložbe v okoljsko trajnost, tudi strojno učenje za prihranke energije

  • Zaposleni v Leku so se v povprečju izobraževali 21 % več kot leto prej.
  • Za naložbe v okoljsko trajnost so Novartisove lokacije v Sloveniji v preteklem letu namenile 8 milijonov evrov, največ v zadnjem desetletju.
  • Izboljšana je večina okoljskih kazalnikov: skupne emisije toplogrednih plinov so upadle za 8 %, količina vseh nastalih odpadkov za dobra 2 %.
  • Zaradi vlaganj, obsežnih ukrepov in izboljšav je bila poraba energije kljub razširitvi zahtevnega razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo za skoraj odstotek manjša in poraba vode le pol odstotka višja.
  • Na lokaciji Ljubljana je začela delovati prva mala sončna elektrarna, druga letos na Novartisovih lokacijah v Sloveniji.


21. 11. 2022

Pobudam za vključujoče in varno delovno okolje, izobraževanje ter dobro počutje zaposlenih namenjajo v Leku veliko pozornosti. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji, je ob objavi Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek za 2021, tokrat pod naslovom »Živimo inovacije«, poudaril: »Uspehe preteklega leta sta omogočila visoka trajnostna kultura sodelavcev in zavzeto vpeljevanje trajnostnih rešitev v vse delovne procese. Naložb v varovanje okolja je bilo za 8 milijonov evrov, največ v zadnjem desetletju. V ospredju so bile zlasti nove rešitve za krepitev energetske učinkovitosti procesov in tehnologij, k čemur nas letos dodatno spodbujajo visoke cene na trgu energentov.«

Lek ima pri dobrih praksah energetskega menedžmenta dolgo tradicijo. Zaradi cenovnih pritiskov na energente in širjenja portfelja energetsko zahtevnih zdravil z visoko dodano vrednostjo, tako v razvoju kot proizvodnji, pa je iskanje novih poti do večje energetske učinkovitosti še intenzivnejše. V analizo delovanja energetskih sistemov postopoma uvajajo tudi strojno učenje.

Izvedene naložbe so prispevale k ugodnim gibanjem večine okoljskih kazalnikov in prizadevanjem za Novartisovo ogljično nevtralno poslovanje do leta 2025. Skupno porabo energije so znižali za skoraj odstotek in z aktivnim energetskim upravljanjem prihranili 40.752 GJ energije ter preprečili 3456 t CO2e v ozračje. Skupne emisije toplogrednih plinov so upadle za blizu 8 %, k čemur je prispeval tudi večji nakup zelene energije na ljubljanski lokaciji. V količini nastalih odpadkov – bila je 2 % nižja kot leto prej – je 81 % biorazgradljivih odpadkov. Občutno, za kar 34 % se je zmanjšala tudi količina nevarnih odpadkov, ki sicer predstavljajo manj kot 8 % vseh odpadkov. Gibanje odraža naraščanje deleža izdelkov z visoko dodano vrednostjo, za katere je potrebnih manj topil, in izboljšano energetsko izrabo odpadkov. Spremenjeni portfelj izdelkov je tudi poglavitni razlog za 0,5 % višjo porabo vode.

V Razvoju bioloških zdravil na lokaciji Mengeš so se v preteklem letu med prvimi v Novartisu vključili v program certifikata My Green Lab. Pri tem so skupaj z ekipo sodelavcev prostovoljcev (Green Team Mengeš) uveljavili številne izboljšave in med drugim zmanjšali količine kemikalij ter topil pri razvoju zdravil in porabo energije za delovanje laboratorija. V programu, ki temelji na načelih zelene kemije, optimiziranju rabe naravnih virov in reagentov ter logističnih stroškov, od letos sodelujejo vsi mengeški razvojni laboratoriji.

Lekovi zaposleni so se v povprečju izobraževali 83,6 ure ali dobro petino (21 %) več kot v predhodnem letu, tudi o trajnostnih vidikih poslovanja. Z doslednim upoštevanjem visoke varnostne kulture so za 6 % izboljšali kazalnik LTIR, ki beleži število poškodb z začasno odsotnostjo z dela.

Na vseh lokacijah so ponovno izpolnili zahteve okoljskega standarda ISO 14001:2015 ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018. Že štirinajstič zapored so obnovili tudi certifikat odgovornega ravnanja POR in z uspešno presojo ostali edina gospodarska družba v Sloveniji, ki izpolnjuje sistem EU za ravnanje z okoljem EMAS na štirih proizvodnih lokacijah.


* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove dejavnosti, Globalni razvoj zdravil in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2021 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.


* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com