Lek kupil romunsko farmacevtsko družbo PharmaTech

10. 1. 2001

Ljubljana, Bukarešta, 10. januar – Slovenska farmacevtska družba Lek objavlja nakup 90-odstotnega lastniškega deleža zasebne romunske farmacevtske družbe PharmaTech. Družbi vidita sinergijo v svojem delovanju predvsem v dopolnjujočem se portfelju antibiotičnih izdelkov in internacionalizaciji poslovanja. Z nakupom romunske farmacevtske družbe bo Lek povečal svojo prisotnost na romunskem trgu in se uvrstil med vodilne družbe v prodaji antibiotikov v regiji.

Osnovna dejavnost farmacevtske družbe PharmaTech s sedežem v Targu Muresu na severozahodu Romunije je proizvodnja in trženje zdravil. Družba je bila ustanovljena leta 1994 in se je v naslednjih petih letih razvila v enega vodilnih proizvajalcev antibiotičnih zdravil v Romuniji. V letu 1998 je PharmaTech postal večinski lastnik glavnega distributerja svojih izdelkov – družbe PharmaFarm.

Farmacevtski družbi Lek in PharmaTech ocenjujeta, da bosta v letu 2001 dosegli konsolidirani obseg prodaje v višini 21,85 mio USD, od tega 6,50 mio USD Lekovih proizvodov, kar ju bo uvrstilo med prvih deset farmacevtskih družb v Romuniji.

Nakup romunske farmacevtske družbe PharmaTech za Lek pomeni sinergijo proizvodnih zmogljivosti in distribucije, s čimer bo zagotovil doseganje strateških ciljev glede obsega prodaje in tržnega deleža v Romuniji. To bo hkrati tudi izhodišče za Lekovo internacionalizacijo v regiji.

Z Lekom bo PharmaTech dobil zanesljivega partnerja, ki mu bo zagotavljal najsodobnejše izdelke, prenos znanja in vzpostavitev mednarodnih standardov dobre proizvodne prakse (GMP) ter internacionalizacijo poslovanja. Lek bo število delovnih mest ohranil tudi v prihodnje.

Rezultat sodelovanja obeh družb bo dopolnjen portfelj farmacevtskih izdelkov. V naslednjih petih letih se bo PharmaTech specializiral za proizvodnjo peroralnih cefalosporinskih antibiotikov (to so učinkoviti in varni antibiotiki, ki so del sodobne doktrine zdravljenja številnih okužb) in se uvrstil med 5 vodilnih antibiotičnih družb v Romuniji.

Ob nakupu romunske farmacevtske družbe je predsednik Lekove uprave Metod Dragonja poudaril: “S tem nakupom Lek povečuje svoj tržni delež in hkrati postaja vodilna antibiotična hiša v regiji. Nakup je v skladu z Lekovimi strateškimi cilji in nam zagotavlja nadaljevanje internacionalizacije."