Lekovi Antiinfektivi Lendava praznujejo 30-letnico proizvodnje kalijevega klavulanata

  • Kalijev klavulanat ostaja paradni konj Lekovega proizvodnega obrata v Lendavi, z njim pa iz leta v leto v podjetju dosegajo nove mejnike.
  • Lekov lendavski obrat je eden izmed ključnih delov Sandoza, ki kot eden redkih globalnih proizvajalcev proizvodnjo antibiotikov ohranja na evropskih tleh.
  • Dobro delo lendavskih sodelavk in sodelavcev potrjujejo številna vlaganja. Skupni vložek v lokacijo v vseh letih znaša 150 milijonov evrov.

      

5. 10. 2022

Strokovnost, kakovost, znanje, dolga tradicija in vpetost v lokalno okolje so besede, s katerimi lahko opišemo tri ponosna desetletja Lekovega obrata Antiinfektivi Lendava. Leta 1992 se je namreč začela proizvodnja kalijevega klavulanata, učinkovine najbolje prodajanega Sandozovega širokospektralnega antibiotika Amoksiklav. Okroglo obletnico so skupaj z zaposlenimi in ob prisotnosti nekdanjih direktorjev obeležili na lokaciji v Lendavi.

Začetki lendavske lokacije sicer segajo že v leto 1982, ko je majhen obrat, takrat za proizvodnjo kozmetike, pomenil začetek razvoja. Proizvodnja farmacevtskih učinkovin v Lendavi se je začela leta 1985, pomembna prelomnica pa je začetek devetdesetih let, ko so zgradili sodobni proizvodni obrat in začeli proizvajati kalijev klavulanat, ki je danes in bo tudi v prihodnosti ključni izdelek lokacije. Proizvodnja se je nenehno povečevala in skladno s tem so v Leku v Lendavi intenzivno vlagali v povečevanje proizvodnih kapacitet in gradili potrebne objekte. Kalijev klavulanat je tako sprožil kontinuirani ciklus vlaganj. Leta 1998 je sledila še širitev proizvodnje, pomemben trajnostni mejnik in zaveza skrbi za lokalno skupnost pa je bila postavitev čistilne naprave v solastništvu z lendavsko občino leta 2001. Leta 2005 so zgradili objekt Finalne operacije, 2011 pa povečali kapacitete fermentacije te ključne sestavine najbolj prodajanega Sandozovega širokospektralnega antibiotika.

Že v prvem letu proizvodnje se je kalijev klavulanat uvrstil med deset vodilnih Lekovih izdelkov in takoj postal zgodba o uspehu. Ta farmacevtska učinkovina ostaja paradni konj proizvodnega obrata v Lendavi, z njo pa iz leta v leto dosegajo nove mejnike. Samo lani so bili priča rekordnim količinam, ob čemer so izvedli tudi uspešen prenos proizvodnje mešanic s Prevalj in zagon kontinuiranega postopka izolacije te ključne sestavine antibiotikov.

»Zasluge za napredek ima predana ekipa sodelavk in sodelavcev. S strokovnim znanjem, sodelovanjem, povezanostjo in prilagodljivost skupaj skrbimo, da obrat ne le veča proizvedene količine, ampak tudi izboljšuje učinkovitost, s čimer ohranja svoj trdni položaj v sicer zelo zaostreni globalni konkurenci,« je ob obletnici povedal direktor Antiinfektivov Lendava Saša Sankovič.

Zavezani sedanjosti,  pripravljeni na prihodnost

Antiinfektivi, med katere štejemo tudi kalijev klavulanat, so eden pomembnejših delov Sandozove globalne dejavnosti, zato v družbi antibiotikov ne jemljejo za samoumevne, temveč vlagajo v proizvodnjo. Do danes skupni vložek v lendavsko lokacijo znaša 150 milijonov evrov, obrat pa predstavlja enega ključnih  delov globalne farmacevtske družbe in eno redkih proizvodenj antibiotikov na  evropskih tleh. Polovica vse proizvedene količine je vertikalno integrirane v lastno proizvodnjo širokospektralnega antibiotika, polovica pa se proda na poslovnem trgu, v obliki mešanice. Dolgoročni uspeh temelji na močni dediščini proizvodnje, s posodabljanjem in stalnimi naložbami pa so na lendavski lokaciji opremljeni za prihodnost.

Vlaganje v razvoj in rast podjetja pozitivno vpliva tudi na razvoj lokalnega okolja, v katerem podjetje deluje. Lek je v Lendavi pomemben člen lokalne skupnosti, saj z obema svojima enotama, Trdnimi izdelki in Antiinfektivi, nudi delovna mesta skoraj 800 ljudem, tvorno sodeluje z različnimi ustanovami v Lendavi in okolici ter vsa leta učinkovito posluje, pri tem pa spoštuje tudi vse ekološke vidike delovanja.

* * *

Novartis  je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove dejavnosti, Globalni razvoj zdravil in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2021 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43
gregor.makuc@sandoz.com