Delničarji soglasno podprli predloge na skupščini Leka

8. 1. 2001

Ljubljana, 8. januarja – Danes je v prostorih slovenske farmacevtske družbe Lek potekala trinajsta skupščina delničarjev. Ob začetku skupščine je bilo zastopanega 43,56 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so soglasno podprli predlagana sklepa in s tem Leku odprli pot na mednarodni kapitalski trg.

Lekovi delničarji so na skupščini obravnavali spremembe statuta, ki so povezane z vpeljavo potrdil o lastništvu ter izvajanjem upravljalskih pravic.

Predlagane dopolnitve statuta so delničarji sprejeli soglasno.

Sklepi skupščine so pomemben korak v Lekovi nameri za vstop na mednarodni trg kapitala. Drugo pomembno okoliščino predstavlja nadaljnje sproščanje omejitev za naložbe tujcev, ki jih je Banka Slovenije sprejela konec lanskega leta.

Na osnovi teh dejstev bo Lek lahko nadaljeval s pripravo programa izdaje globalnih potrdil o lastništvu in na Londonski borzi ter pri pristojnih institucijah v Sloveniji (Ministrstvo za finance in Agencija za trg vrednostnih papirjev) vložil zahtevo za kotacijo.

Vendar pa so še vedno prisotni nekateri tehnični problemi, ki jih bo potrebno razrešiti z Banko Slovenije v zvezi s pretvorbo delnic v globalna potrdila o lastništvu.

Pomemben dejavnik vstopa na mednarodni kapitalski trg predstavljajo usposobljenost družbe za zahtevnejše pogoje poslovanja po kapitalskih načelih in ustrezne razmere na trgu.

Skupščina delničarjev se je zaključila z obvestilom o spremembi člana nadzornega sveta. V nadzorni svet Leka je bil namreč 21. julija lani izvoljen nov član, ki zastopa zaposlene. Mag. Marjan Novak je bil na to funkcijo izvoljen v skladu z 28. členom Poslovnika o delovanju sveta delavcev.