Dobre novice za bolnike z rakom

  • Po zaslugi zgodnejšega odkrivanja raka  dojk in novih znanstvenih odkritij se obeti za bolnice in bolnike izboljšujejo.
  • Petletno  celokupno   preživetje  bolnikov  z   rakom  dojk  se   je  v  zadnjih   20  letih  povečalo   za  10  odstotkov.1
  • Novartis je edino farmacevtsko podjetje s štirimi  različnimi platformami za zdravljenje raka, hkrati pa razvija nove prebojne  rešitve za onkološke bolnike. 
22. 12. 2021

Leto 2021 je poleg težav prineslo tudi številne dobre novice za bolnike z rakom. Rezultati uspešnega znanstveno-raziskovalnega dela zagnanih raziskovalcev so spodbudni za bolnike s številnimi vrstami rakavih obolenj, k čemur prispevajo tudi slovenski raziskovalci.

»V Novartisovi onkologiji si zastavljamo drzne znanstvene cilje in si drznemo razmišljati tudi o ozdravitvi raka. Na ta način Novartis premika meje inovativnosti v iskanju boljših rešitev za bolnike. Naša dediščina pri spreminjanju življenj ljudi, ki živijo z rakom in smrtno nevarnimi boleznimi krvi, sega 30 let nazaj do odobritve prve tarčne terapije in še dlje,« je ob zaključku leta poudaril Predrag Bogavac, direktor Novartisove Onkologije v Sloveniji.

Novartis s prebojnimi  rešitvami na področju onkologije

Raziskovalci v družbi Novartis namreč v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki in skupnostjo bolnikov že zadnjih 30 let razvijajo inovativne tarčne terapije za različne vrste raka. »Od takrat si neprestano prizadevamo najti nova zdravljenja in danes naša strategija temelji na štirih platformah: tarčnih terapijah, radioligandni terapiji, celični in genski terapiji ter imunoterapiji, s katerimi želimo bolnikom zagotoviti najboljše rezultate,« je opisal Bogavac.

Njihovo uspešno znanstveno-raziskovalno delo, pri katerem je bistven prispevek zdravnikov, bolnikom z različnimi rakavimi obolenji prinaša novo upanje. Ponosni so predvsem na inovativno tarčno terapijo, ki je pomemben preboj na področju zdravljenja raka dojk, posebno razsejanega raka dojk. Prizadevajo si namreč za razvoj terapij, ki ne le podaljšajo življenje bolnikov s to vrsto raka, ampak ga tudi izboljšajo.

»Slovenija ima pomembno vlogo tako pri razvoju kakor proizvodnji Novartisovih zdravilnih učinkovin in zdravil, tudi na področju onkoloških zdravil in še posebej zdravil za zdravljenje raka dojk,« je dejal prof. dr. Uroš Urleb, izvršni direktor za znanstveno področje v Tehničnem razvoju bioloških zdravil ter celičnih in genskih terapij v Novartisovem Globalnem razvoju zdravil. Pri zagotavljanju zdravil za zdravljenje raka dojk ima pomembno vlogo Novartisova enota Farmacevtske učinkovine Mengeš, saj tam proizvajajo kar dve učinkovini za ta pomembna sodobna zdravila.

Rak dojk je vse  pogostejši, a tudi upanja za bolnike je vse več

Rak dojk je pri ženskah v Sloveniji druga najpogostejša vrsta raka1, pri ženskah v starosti od 20 do 74 let pa celo najbolj pogost.1 Vse prevečkrat mislimo, da moški ne morejo zboleti za rakom dojk, vendar ni tako: v Sloveniji za rakom dojk letno zboli od 10 do 15 moških, nekaj jih za to boleznijo vsako leto tudi umre.1 Leta 2018 je v Sloveniji za rakom dojk zbolelo 11 moških in 1.515 žensk.1 Ocenjujejo, da je bilo do takrat skupno med nami 118 moških in 18.572 žensk z rakom dojk1 – torej skoraj odstotek vseh prebivalcev. Za rakom dojk je tega leta umrlo pet moških in 473 žensk.1

V Sloveniji incidenca raka dojk narašča, za 2,4 odstotke letno. A po zaslugi zgodnejšega odkrivanja te bolezni in novih znanstvenih odkritij se obeti za bolnice in bolnike izboljšujejo. Najsodobnejše terapije pod skrbnim vodstvom zdravnikov lahko bolniku omogočijo dobro obvladovanje bolezni in kakovostno življenje z rakom dojk. Petletno  celokupno  preživetje  bolnikov  z  rakom  dojk  se  je  v  zadnjih  20  letih  povečalo  za  10  odstotkov.1 Celokupno preživetje je obdobje bolnikovega življenja od začetka terapije. V kliničnih preiskavah je to neposreden način za ugotavljanje, ali nova terapija v primerjavi z ostalimi terapijami pripomore k daljšemu življenju. Z drugimi besedami: ali v življenje bolnika doda več dni ali celo let.

Eno leto je  lahko celo življenje

Zdravemu človeku se eno leto morda ne zdi veliko, bolniku z rakom pa vsako podarjeno leto lahko pomeni celo življenje: v tem dodanem letu dočaka vnuka ali doživi sinov maturantski ples ali občuduje hčerko pred oltarjem.

Tudi sami lahko veliko storimo za svoje zdravje – izkoristimo praznike za svojo osebno inventuro na področju zdravja. Umirimo se za trenutek in razmislimo, ali smo poskrbeli za zdrav način svojega življenja. Zbolevnost in umrljivost za rakom je namreč mogoče zmanjšati z odkrivanjem dejavnikov tveganja raka in zmanjšanjem izpostavljenosti tem dejavnikom na najmanjšo možno mero. 2

Velja tako za ženske, ki premalokrat pomislijo nase, kot tudi za moške, za katere pogosto mislimo, da ne morejo zboleti za rakom dojk – a žal to ne velja, saj je med bolniki tudi malo manj kot odstotek moških. 3

Viri:
 1. Rak v  Sloveniji, letno poročilo 2018. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2018. Zadnji dostop: 10. 12. 2021.

2. Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Ostani zdrav. Dostopno na: https://europadonna.si/ostani-zdrav/ Zadnji dostop: 10. 12. 2021.

3. Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Rak dojk pri moškem. Dostopno na: https://europadonna.si/o-raku/rak-dojk/rak-dojk-pri-moskem/ Zadnji dostop: 10. 12. 2021.

* * *

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, Lek in Sandoz. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu zajavnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo.Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Komuniciranje in sodelovanje z bolniki
Telefon:  01 580 22 43
komuniciranje.slo@novartis.com