Novartis v Sloveniji ob jubileju namenil 100.000 evrov slovenskim univerzam in boju proti raku

  • Novartis v Sloveniji letos obeležuje tri pomembne obletnice – 75 let družbe  Lek, 25 let Novartisa in 15 let podobnih bioloških zdravil.
  • Ob praznovanju jubilejev je s sredstvi v višini 75.000 evrov podprl nove raziskovalne  projekte slovenskih univerz in namenil dodatnih 25.000 evrov za preventivo raka  ter izboljšanje zdravja onkoloških bolnikov.
  • Obletnice so obeležili s  slavnostnim dogodkom, na katerem so počastili svojo bogato tradicijo soustvarjanja  napredka v farmacevtski industriji ter potrdili zavezanost iskanju novih in  dostopnejših možnosti zdravljenja za bolnike. 
8. 12. 2021

Novartis v Sloveniji letos praznuje 75 let od ustanovitve družbe Lek, prvega sodobnega farmacevtskega podjetja v Sloveniji, 25 let Novartisa in 15 let od odobritve prvega podobnega biološkega zdravila, ki so ga razvili strokovnjaki Sandoza, danes Novartisove divizije. V počastitev obletnic je Novartis v Sloveniji pripravil dogodek, na katerem so obeležili dolgoletno znanje, izkušnje in pionirske korake na številnih področjih ter se zazrli v prihodnost iskanja prebojnih rešitev za bolnike.

Slavnostni govornik na dogodku, ki se je odvijal v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju, je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je poudaril: »Kar imate danes, ni nastalo čez noč. Vaše podjetje je tako staro, da se je nekoč imenovalo 'tovarna zdravil'. In tako novo, da je treba za današnja poimenovanja izumljati nove izraze. Ves ta čas, od prvih začetkov tovarne Lek do danes, ko igrate na svetovnem prvenstvu, skrbite za okolje, v katerem ste nastali in v katerem delujete.«

Na dogodku so ob 75-letnici Leka namenili 75.000 evrov Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem za razvoj in implementacijo novih raziskovalnih projektov, ki bodo nastali v sodelovanju interdisciplinarnih ekip Novartisovih strokovnjakov ter znanstvenikov in raziskovalcev Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Odprto inoviranje mešanih raziskovalnih skupin je pogosta praksa Novartisa v Sloveniji, prebojne rešitve sodelovanja akademske in gospodarske sfere pa so večkrat nagrajene z najvišjimi priznanji na nacionalni ravni.

»V Novartisu v Sloveniji smo ponosni na tesno povezanost s slovenskimi znanstvenimi in akademskimi ustanovami, naši dosežki pa so plod sodelovanja slovenske znanosti. Zavedamo se, da ni mogoče vsega specialističnega znanja posedovati znotraj družbe, ampak je ključ do prebojnih inovacij ravno v povezovanju z zunanjimi strokovnjaki. Le tako lahko kar najbolj učinkovito uresničujemo svoje poslanstvo soustvarjanja medicine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi po vsem svetu. Sredstva, ki smo jih namenili slovenskim javnim univerzam, so izraz želje po uspešnem in plodnem sodelovanju s slovensko akademsko skupnostjo tudi v prihodnosti. Pretok znanja in znanstvenih odkritij med akademsko, znanstvenoraziskovalno sfero in gospodarstvom gre predvsem skozi ljudi in verjamem, da se zgodovina piše, ko se v skupnem cilju združijo največji znanstveni umi na določenem področju,« je povedal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji.

Novartis v Sloveniji bo ob petindvajsetletnici Novartisa namenil tudi 25.000 evrov za preventivo raka in izboljševanje zdravja onkoloških bolnikov. Del sredstev bodo namenili Zvezi slovenskih društev za boj proti raku* za nakup sodobnega digitalnega videokolposkopa za prepoznavanje predrakavih sprememb materničnega vratu za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. S tem bodo prispevali k izboljšanju zdravja žensk v koroški in okoliških regijah. Del sredstev pa je namenjen za izboljšanje zdravstvenih možnosti onkoloških bolnikov iz vse Slovenije, ki prihajajo na zdravljenje v Ljubljano.

* Zveza slovenskih  društev za boj proti raku je z enajstimi regijskimi društvi med nevladnimi  organizacijami najstarejši in najpomembnejši nosilec preventive na področju  raka. Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno 6. aprila 1970  na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega  inštituta Ljubljana. Leta 1984 so se regijska društva povezala v Zvezo  slovenskih društev za boj proti raku, katere poslanstvo je prispevati k  ustvarjanju take slovenske družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za  rakom zaradi lastne nevednosti ali brezbrižnosti države. Zveza deluje v javnem  interesu za vse državljane ne glede na to, ali so člani ali ne, in ima status  humanitarne organizacije.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil vSloveniji,kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji,in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanjavredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita,varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem,kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo vNovartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehničnedejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generičnodivizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnihlokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj terizobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo nanovo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največjezaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že večkot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi inpodobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstvenioskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, kiizpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna innajbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsegaširok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti indigitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer soizkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanjenovih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo vraziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi povsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do našihnajnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposlujepribližno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije 
obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com