Januarja skupščina delničarjev Leka

7. 12. 2000

Ljubljana, 7. decembra – Nadzorni svet delniške družbe Lek je na svoji seji sprejel sklep o sklicu 13. skupščine delničarjev Leka, ki bo potekala 8. januarja prihodnje leto na sedežu družbe.

Na skupščini bodo delničarji odločali o predlogu sprememb statuta. Farmacevtski družbi Lek bodo predlagane spremembe omogočile vstop na mednarodni kapitalski trg, ko bodo za to izpolnjeni potrebni pogoji.

Vsebina sprememb je povezana z vpeljavo potrdil o lastništvu ter izvajanjem upravljalskih pravic.