Kadrovski štipendiji za nadarjena študenta kot izjemna priložnost za delo v vrhunskem mednarodnem poslovnem okolju

  • Novartisova enota Trdni izdelki Lendava je  štipendiji razpisala na podlagi sodelovanja s Fakulteto za kemijo in kemijsko  tehnologijo Univerze v Mariboru in PORA razvojno agencijo Gornja Radgona. 
  • Namen sodelovanja za kadrovsko razvojno  štipendiranje je zadržati ključne talente s področja kemijske in inženirske  stroke v severovzhodni Sloveniji.


29. 11. 2021

Novartisova enota Trdni izdelki Lendava je v petek, 26. novembra, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru s študentoma prvega letnika Nejo Preložnik in Blažem Vidovičem sklenila pogodbo o štipendiranju. Nadarjena študenta so izbrali na podlagi razpisa, ki je plod sodelovanja s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in PORA razvojno agencijo Gornja Radgona.

Namen sodelovanja za kadrovsko razvojno štipendiranje med vpletenimi partnerji je zadržati ključne talente s področja kemijske in inženirske stroke v domačem okolju in jim pokazati, da za njih obstajajo dolgoročne priložnosti tudi v severovzhodni Sloveniji. S tem pristopom želijo bodočim diplomantom omogočiti, da že tekom študijskih let dobijo priložnost za vključevanje v mednarodno okolje in spoznavanje procesov dela v vrhunskem mednarodnem poslovnem okolju farmacevtskega podjetja.

»Verjamemo, da lahko študente z aktivnim vključevanjem že med študijem pripravimo na enega izmed naslednjih prelomnih življenjskih korakov – prvo zaposlitev. Obrat v Lendavi v zadnjem desetletju doživlja izjemen preboj. Postali smo ključni dobavitelj Novartisovih inovativnih in generičnih zdravil v trdnih oblikah za ves svet. Lani smo z več kot 4000 različnimi končnimi izdelki na več

kot 150 trgih oskrbovali bolnike na vseh celinah. Zaposlujemo že več kot 550 sodelavk in sodelavcev.

Delamo v smeri nadaljnjega preboja in proizvodnji z višjo dodano vrednostjo, zaradi česar smo za mlade talente, ki bi sicer iskali možnost izobraževanja in dela v tujini, še bolj zanimivi. Z odličnim delom in inovativno štipendijsko shemo želimo mlade iz naše regije in širše privabiti v naš mlad kolektiv. Ponujamo odlično karierno pot v kljunu Slovenije, v Prekmurju, kjer je čisto blizu njih vrhunsko farmacevtsko mednarodno okolje z industrijo 4.0,« je ob podpisu sporazuma povedal direktor lendavske enote Trdni izdelki dr. Simon Rečnik.

Kot izjemno priložnost za pridobivanje novih znanj in začetek uspešne kariere podpis pogodbe o štipendiranju vidita tudi oba štipendista.

»Štipendiranje mi bo omogočilo lažji potek študija, hitrejšo vključitev v delovno okolje in finančno varnost med študijem. V časih, ko se mladi težje zaposlijo, imam zagotovilo za delo po študiju v mednarodno uveljavljenem podjetju. Že med šolanjem bom pridobila dodatne praktične veščine, se povezala in pridobivala znanje od strokovnjakov ter utrjevala teoretično znanje, pridobljeno na fakulteti. Štipendija mi predstavlja potrditev mojega dosedanjega dela in daje motivacijo za naprej. Zavedam se, da je štipendija priložnost, ki je ne dobi vsak, in odlično popotnica na začetku moje karierne poti s podjetjem, ki ceni znanje, razvoj in mlade. Vem, da bom dosegla cilje, ki sem si jih zadala, ob temu pa sem hvaležna za zaupanje in priložnost,« ob podpisu pravi štipendistka Neja Preložnik.

Štipendist Blaž Vidovič dodaja: »Novartisovi enoti Trdni izdelki Lendava bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje. Zame ta štipendija predstavlja ogromno nove motivacije za nadaljevanje moje študentske poti, obenem pa je to izjemna priložnost, da se že od samega začetka spoznam z delom v farmacevtski in zdravstveni industriji. S tem bom že v času študija pridobil veliko dodatnih znanj, ki mi bodo v pomoč na moji poti v prihodnosti. Sodelovanje z Novartisom mi je v veliko čast, zato z velikim optimizmom gledam v prihodnja študentska in delovna leta.«

* * *

Novartis je  vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, d. d., Novartis Pharma ServicesInc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugleddinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo,izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtskeučinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembnovlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem vNovartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovnestoritve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center inena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamov razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letihje bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največjezaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že večkot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi inpodobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstvenioskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, kiizpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna innajbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsegaširok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti indigitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer soizkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanjenovih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo vraziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi povsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do našihnajnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposlujepribližno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacijeobiščite 
www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com