Novartisu v Sloveniji srebrno nacionalno priznanje za inovacijo

  • Lek, ki je del Novartisa, je na letošnjem Dnevu inovativnosti prejel srebrno  nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije.
  • Prestižno priznanje je prejela inovacija, ki omogoča avtomatizacijo  procesov v razvoju podobnih bioloških zdravil, kar prinaša učinkovitejši razvoj  in večjo dostopnost zdravil.
  • Lekovi strokovnjaki so v 19 letih, odkar Gospodarska zbornica Slovenije  podeljuje nacionalna priznanja za inovacije, prejeli skupno dvanajst priznanj.
13. 10. 2021

Na Dnevu inovativnosti, ki ga je 12. oktobra organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, so podelili tudi letošnja nacionalna priznanja za inovativnost. Lek, ki je del Novartisa, je za projekt avtomatizacije analitskih procesov v razvoju podobnih bioloških zdravil prejel srebrno priznanje.

»V Novartisu v Sloveniji se ponašamo z visoko ravnjo znanja na področjih, kot so digitalizacija, avtomatizacija in umetna inteligenca. Za ustvarjanje prebojnih rešitev, povečanje dostopnosti zdravil in izboljšanje življenja ljudi veliko pozornosti namenjamo našemu inovacijskemu ekosistemu, kulturi inovativnosti in nenehnemu učenju. To podpiramo z naložbami v nove tehnologije in digitalno preobrazbo, ki je ključna za boljšo oskrbo bolnikov, stroškovno učinkovitost, večjo preglednost ter boljšo proizvodnjo in hitrejši razvoj zdravil,« je povedal mag. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji.

Eden od projektov uvajanja novih tehnologij in umetne inteligence je tudi nagrajena inovacija avtomatizacije procesov v razvoju podobnih bioloških zdravil, ki omogoča analizo večjega števila vzorcev v krajšem času. »Z inovativnimi pristopi si prizadevamo za skrajšanje časovnic razvoja visoko kakovostnih, varnih in učinkovitih bioloških zdravil. Učinkovitejši procesi pomenijo tudi manjšo porabo finančnih in materialnih sredstev za razvoj ter posredno vplivajo na večjo dostopnost zdravil, kar je temelj našega poslanstva – skrb za bolnike po vsem svetu,« je o inovaciji povedal dr. Tilen Vidmar, vodilni znanstvenik v Leku in vodja ekipe raziskovalcev.

Biološka zdravila predstavljajo eno osrednjih področij Novartisovega delovanja, saj prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenje bolnikov, predvsem pri zdravljenju rakavih, avtoimunskih in nevroloških bolezni. Lokacija Mengeš sodi med najpomembnejše Novartisove lokacije za razvoj inovativnih bioloških in podobnih bioloških zdravil in je edini industrijski center za sodobno proizvodnjo bioloških zdravil v Sloveniji.

* * *

Novartis je  vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma ServicesInc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugleddinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo,izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtskeučinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembnovlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem vNovartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovnestoritve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center inena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamov razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letihje bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največjezaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že večkot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi inpodobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstvenioskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, kiizpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna innajbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsegaširok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti indigitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer soizkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanjenovih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo vraziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi povsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do našihnajnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposlujepribližno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacijeobiščite 
www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com