Novartisov cilj: okoljsko nevtralno poslovanje do konca desetletja

  • Janez  Magyar, župan Občine Lendava, Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in  Novartisa v Sloveniji, ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava,  so ob začetku delovanja zelenega tima na Novartisovi lokaciji v Lendavi danes  posadili drevo prijateljstva.
  • Ob letošnjem prvem četrtletju je  število zaposlenih v Novartisu v Sloveniji preseglo 5000.
  • V portfelju Novartisovih lokacij  v Sloveniji se še naprej povečuje obseg originalnih in bioloških farmacevtskih  izdelkov z visoko dodano vrednostjo. 
  • Iz pravkar objavljenega Poročila  o trajnostnem razvoju družbe Lek za leto 2020 je razvidno, da so za 14 %  zmanjšali skupno porabo vode in kljub energetsko zahtevnejši proizvodnji za  dober odstotek zmanjšali porabo energije ter za 6 % povečali količine predanih  odpadkov pooblaščenim izvajalcem.
30. 6. 2021

V Novartisu načrtujejo, da bodo ničelne emisije toplogrednih plinov uresničili že do leta 2030 in sočasno dosegli tudi nevtralno rabo vode ter plastike.* V nadgrajevanje kulture okoljske trajnosti in zelenih izboljšav se s svojimi predlogi vključujejo zaposleni. Na vseh lokacijah v Sloveniji so začeli delovati t. i. zeleni timi (Green team), skupine motiviranih sodelavcev, ki z zbiranjem idej in predlogov za izboljšave spodbujajo kulturo trajnosti in zelene spremembe.

Župan Občine Lendava Janez Magyar, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji Robert  Ljoljo ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, so danes na lendavski lokaciji skupaj zasadili drevo prijateljstva, ki ga je zaposlenim podaril župan ob začetku delovanja Zelenega tima. Pri tem je poudaril, da prizadevanja za odgovorno rabo naravnih virov povezujejo zaposlene in izboljšujejo skupnosti. »Ponosni smo, da se Novartis uvršča med okoljsko odgovorna mednarodna farmacevtska podjetja in k uresničevanju ambicioznih okoljskih ciljev se zavezujemo tudi v prihodnje,« je izpostavil Robert Ljoljo. Sodelavcem na lokaciji Lendava se je zahvalil, da so s številnimi ukrepi v preteklem letu zmanjšali porabo vode na proizvedeno enoto in večji obseg proizvodnje dosegli z nižjo porabo energentov na zaposlenega.

Kot je razvidno iz pravkar objavljenega Poročila  o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2020, je Novartis v Sloveniji v varovanje okolja neposredno vložili 3,7 milijona evrov in 22,1 milijona evrov v zadnjih petih letih, za učinkovito rabo naravnih virov pa so si prizadevale vse lokacije. »Veseli me, da smo kljub zahtevnejši in intenzivnejši proizvodnji z najrazličnejšimi ukrepi in projekti uspeli izboljšati kazalnike učinkovitosti ter zmanjšati porabo energije in vode,« je ob dosežkih povedala Eva Podgoršek, vodja enote Zdravje, varnost in okolje.

Skupno so Novartisove lokacije v Sloveniji porabile za dober odstotek manj energije v primerjavi z letom prej, četudi je vse obsežnejša proizvodnja originalnih in bioloških farmacevtskih izdelkov energetsko zahtevna. S projekti za dvig energetske učinkovitosti so prihranili 45.102 GJ energije in s tem preprečili za 3617 ton izpustov CO2e v ozračje, kar je enako količini, ki jo letno absorbira 180.850 dreves**. Neposredne in posredne izpuste toplogrednih plinov so zmanjšali za 2 %.

Z ukrepi in izboljšavami so občutno znižali tudi skupno porabo vode, in sicer za 14 %. S 482 tisoč mprihranjene vode bi lahko napolnili 193 olimpijskih bazenov. Predvsem zaradi povečanih količin odpadnega micelija, ki je nenevaren in biorazgradljiv odpadek s 95-odstotno vsebnostjo vode, so se za 6 % povečale skupne količine odpadkov, predanih pooblaščenim izvajalcem.

Učinkovitost rabe energentov na zaposlenega so izboljšali za 9 %, učinkovitost rabe vode na tono izdelka pa za 8 %. Skupne količine odpadkov na tono izdelka so se povečale za 13 %. Brez odpadnega micelija pa bi se tako merjena učinkovitost izboljšala za blizu 3 %.

Tudi kultura trajnosti, zlasti raznolikosti in vključenosti, je eden od številnih razlogov, da je Novartis v Sloveniji v začetku leta osvojil mednarodni naziv »Top employer«. Ob letošnjem prvem četrtletju je presegel število 5000 zaposlenih, medtem ko je leto 2020 zaključil s 4890 zaposlenimi in 649 novimi sodelavci.

V izrednih razmerah, ki so zaznamovale preteklo leto, je bila ob skrbi za bolnike in zdravje zaposlenih v ospredju tudi podpora skupnosti. Novartisovi sodelavci so ob začetku pandemije samoiniciativno organizirali izdelavo razkuževalnega sredstva. Več kot 27.000 litrov razkužila so namenili 106 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji. Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije so za pomoč pri obvladovanju pandemije v Novartisu v Sloveniji podarili 500.000 ameriških dolarjev, najmlajšim iz socialno šibkejših družin pa 182 računalnikov z vso potrebno programsko opremo.

Lek, ki je del Novartisa, tudi z objavo Poročila o trajnostnem razvoju sledi zahtevam mednarodnih okoljskih standardov EMAS, POR in ISO 14001, ki jih je prostovoljno uveljavil na vseh Novartisovih lokacijah in se s tem zavezal k dodatnim neodvisnim presojam.

Poročilo je dostopno na spletni povezavi: https://lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/

* Ogljična nevtralnost predstavlja ničelne neto ogljične emisije v zrak, kar dosežemo z zmanjševanjem in/ali preprečevanjem emisij ter izničevanjem emisij, ki se jim ne moremo izogniti. Vodna nevtralnost predstavlja ničelno neto porabo vode in pomeni, da so količine vzete vode iz lokalnega okolja enake količinam, ki jih vanj vrnemo. Plastična nevtralnost pa predstavlja izenačitev količin uporabljene in reciklirane plastične embalaže.

** Drevesa absorbirajo CO2, zato je zmanjševanje porabe električne energije enakovredno sajenju novih dreves, ki bi bila potrebna za absorpcijo CO2, ob predpostavki, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v  Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 110.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com