Lek in Občina Lendava gradita čistilno napravo

9. 10. 2000

Lendava, 9. oktobra – Župan Občine Lendava Jože Kocon in predsednik uprave Leka Metod Dragonja sta danes ob navzočnosti predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in občinskih svetnikov položila temeljni kamen ob pričetku gradnje čistilne naprave v Lendavi. Lek z vlaganjem v izgradnjo čistilne naprave za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih voda – gre za investicijo v višini 1,3 milijarde tolarjev – udejanja svojo politiko skrbi za čisto okolje in s tem okolju varnega in prijaznega izvajanja poslovnega procesa.

Lek v okviru svojega poslovanja že tradicionalno skrbi za varovanje okolja. Poleg Lekovega poslanstva ga k temu zavezujejo tako odgovornost do družbe, v kateri deluje, kakor tudi zakonska določila. S tem projektom Lek izkazuje svojo skrb za čisto okolje, še posebej skrb za varovanje voda.

Pričetek gradnje čistilne naprave v Medvodju pod vasjo Čentiba pomeni pomemben mejnik v dve leti trajajočem skupnem projektu Leka in Občine Lendava za izgradnjo sistema zbiranja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda na območju celotne občine. V okviru tega projekta bo Lek zgradil in kasneje strokovno upravljal s čistilno napravo, občina pa bo dogradila in upravljala s kanalizacijskim sistemom.

Finančna sredstva za izgradnjo čistilne naprave bo v celoti prispeval Lek, Občina Lendava pa bo k projektu prispevala zemljišče. Ustanovljeno bo tudi skupno podjetje Čistilna naprava Lendava d.o.o., ki bo skrbelo za delovanje in vzdrževanje naprave.

Tehnologija čiščenja vključuje vse tri stopnje čiščenja, od 1. mehanske faze, do obeh bioloških faz s končnim čiščenjem dušikovih in fosforjevih snovi.

Kapaciteta čistilne naprave bo 45.000 enot. Prva faza gradnje s kapaciteto 30.000 enot bo zaključena v avgustu leta 2001 in bo pričela redno obratovati v marcu 2002.

Za občino Lendava in okoliške kraje, vključene v kanalizacijski sistem, pomeni ta projekt končno ureditev zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih voda skladno s standardi Evropske unije, za Lek pa zaključevanje sedanje faze investiranja v proizvodne kapacitete ter končno ureditev čiščenja odpadnih voda na lokaciji Trimlini.

Ko bo sistem zbiranja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda zgrajen do konca, bo občina rešila enega izmed pomembnejših okoljevarstvenih in komunalnih problemov, in sicer v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Primer sodelovanja Občine Lendava in Leka kot predstavnika slovenskega gospodarstva žal v slovenskem prostoru ni pogosto, bo pa nujno potrebno, če želi Slovenija uresničiti okoljevarstvene zahteve ob vstopu v Evropsko unijo.