Slovenski raziskovalci nagrajeni za izjemne znanstvene dosežke

 • Raziskovalci iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil  Mengeš so prejeli kar 17 Sandozovih nagrad za raziskave in razvoj.
 • Tudi letos sta obe nagradi za znanstveno  odličnost, s katero Sandoz vsako leto prepozna najboljše raziskovalce z  večletnimi izjemnimi dosežki v raziskavah in razvoju, prejela slovenska raziskovalca.  
 • Slovenski raziskovalci v Sandozu in  Novartisu vsako leto dosegajo izjemne znanstvene in poslovne dosežke. To je med  drugim odraz odličnega povezovanja gospodarstva in akademske sfere, saj so  znanstveni dosežki vedno plod sodelovanja.
20. 11. 2020

Sandoz, Novartisova divizija in vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili, vsako leto podeljuje nagrade za izjemne dosežke sodelavkam in sodelavcem v raziskavah in razvoju. Med nagrajenci so bili tudi letos v ospredju slovenski raziskovalci iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš. Prejeli so kar 17 Sandozovih znanstvenih nagrad.

»Ponosen sem, da so naši timi iz enot razvoja, ki delujejo v Novartisu v Sloveniji, že vrsto let prepoznani kot vodilni strokovnjaki pri razvoju inovativnih pristopov in procesov ter novih razvojnih paradigem za razvoj bioloških in podobnih bioloških zdravil ter generičnih zdravil. Delamo velike korake na področju digitalizacije, podatkovne znanosti in avtomatizacije in jih vpeljujemo v naše vsakodnevno delo. Z močno inovacijsko kulturo in vedoželjnostjo ter v tesnem sodelovanju z zunanjimi znanstvenimi ustanovami nenehno gradimo nova znanja in širimo možnosti razvoja novih, kompleksnih zdravil. Tako spodbujamo prebojne inovacije, ki prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenje bolnikov,« je povedal prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja Tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Novartisu in član uprave Leka. 

»Razvojni center Slovenija je pomemben del Sandozovega razvoja generičnih zdravil, saj pri nas poteka približno polovica vseh razvojnih projektov in letno razvijemo ter lansiramo okoli 20 novih zdravil na trge po vsem svetu. Ponosen sem, da so bili znanje, inovativnost in kreativnost naših sodelavk in sodelavcev ponovno prepoznani na najvišjem nivoju Sandoza. Pri svojem delu nenehno razmišljajo o inovativnih pristopih in metodah, o digitalizaciji in avtomatizaciji določenih razvojnih procesov ter njihovih izboljšavah, saj vse to pomembno prispeva k uspešnemu delu in uresničevanju našega poslanstva,« je ob tem povedal Matjaž Tršek, direktor Razvojnega centra Slovenija.

Z nagrado za znanstveno odličnost Sandoz vsako leto prepozna najboljše raziskovalce z večletnimi izjemnimi dosežki v raziskavah in razvoju. Letos sta prejemnika obeh nagrad ponovno iz Slovenije, in sicer Dejan Krajcar iz Razvojnega centra Slovenije in Matjaž Brinc iz Razvoja bioloških zdravil Mengeš.

 • Dr. Dejan Krajcar je uvedel več novih pristopov k analizi podatkov in razvil globlje razumevanje rezultatov bioekvivalenčnih študij. S svojimi spoznanji in inovativnimi pristopi je pomembno prispeval k upravljanju tveganj in uspešnosti bioekvivalenčnih študij ter obenem manjšemu številu potrebnih študij v razvojnem procesu. Poleg tega stalno sodeluje v pobudah, katerih cilj je povečanje znanja in učinkovitosti delovanja razvojnih skupin.
 • Matjaž Brinc je eden od začetnikov tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Mengšu. Kot ključni strokovnjak za razvoj bioprocesov v Razvoju bioloških zdravil Mengeš je prispeval k tehničnemu razvoju praktično vseh podobnih bioloških zdravil. Z znanstveno odličnostjo, vedoželjnostjo in timskim delom je bil v ospredju tudi pri razvoju različnih inovativnih konceptov, ki pomembno prispevajo k uspešnejšemu razvoju podobnih bioloških zdravil.

Raziskovalci in raziskovalni timi Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli priznanja še v sledečih kategorijah:

 • inovator leta,
 • izjemna podpora projektom (Above & Beyond Support Award),
 • digitalizacija v razvojnih procesih,
 • operativna odličnost,
 • načrtovanje in izvedba izjemne klinične študije,
 • priprava in oddaja dosjeja za novo zdravilo,
 • ambasador organizacijske kulture,
 • vzhajajoča zvezda (mladi perspektivni raziskovalci),
 • najboljši znanstveni poster,
 • ideje, podane v pobudi zbiranja idej za reševanje konkretnih izzivov v razvoju generičnih zdravil (Fix It Awards).
* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v  Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,5 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2019 so predstavljale prodajo v višini 9,7 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com