Lek prejel tri priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije v osrednjeslovenski regiji

  • Lek, ki je del Novartisa, se je tudi letos uvrstil med prejemnike najvišjih regijskih priznanj za inovativne dosežke, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v osrednjeslovenski regiji. Prejeli so eno zlato, eno srebrno in eno bronasto priznanje. 
  • Zlato regijsko priznanje je prejel projekt razvoja novega generičnega zdravila z zdravilno učinkovino takrolimus v obliki kapsul s podaljšanim sproščanjem, namenjenega za zdravljenje bolnikov s presajenimi organi. 
  • Razvoj inovativnih rešitev za naraščajoče zdravstvene potrebe bolnikov in družbe je ključni del poslanstva družbe Novartis, katere del je Lek.
12. 10. 2020

Lek, ki je del Novartisa, je tudi letos med prejemniki priznanj za najboljše inovacije v osrednjeslovenski regiji, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Prejeli so tri priznanja, in sicer eno zlato, eno srebrno in eno bronasto priznanje. 

Zlato regijsko priznanje so prejeli za razvoj novega generičnega zdravila z zdravilno učinkovino takrolimus v obliki kapsul s podaljšanim sproščanjem. Zdravilo je namenjeno imunosupresivnemu zdravljenju bolnikov s presajenimi organi, ki morajo vse življenje jemati ustrezna zdravila, da telo novega organa ne zavrne. Nagrajena inovacija se je uvrstila med kandidate za nacionalni izbor najboljših inovacij.

Pri razvoju in proizvodnji zdravila z učinkovino takrolimus so v Leku vpeljali kar nekaj inovacij: uvedli so robusten proces dela brez izpostavljenosti izvajalcev zdravilni učinkovini, razvili novi napovedni analitski model, s katerim natančno predvidijo obnašanje zdravila v telesu, ter analitiko kontrole kakovosti izdelka, ki je časovno učinkovita in zahteva majhno porabo topil. Razvili so tudi kompleksno sestavljeno ovojnino za zagotavljanje ustrezne kakovost zdravila. Poleg tega pa so v nabor jakosti vključili inovativno jakost zdravila, ki je prva dvomiligramska kapsula takrolimusa s podaljšanim sproščanjem na trgu. S tem bo bolnikom omogočeno enostavnejše in natančnejše odmerjanje zdravila, ki je pri doživljenjskem zdravljenju po presaditvi organov zelo pomembno. 

 »Pri razvoju in proizvodnji generičnih zdravil je potrebne veliko inovativnosti, predvsem pri zasnovi in razvoju novih procesov in metod. Pripeljati tako kompleksno zdravilo do bolnikov je izjemno zahteven proces, pri katerem smo v sodelovanju s številnimi sodelavci z različnih področij vpeljali kar nekaj inovacij. Celoten proces, od razvoja do proizvodnje in pakiranja zdravila, poteka pri nas v Sloveniji. Ponosna sem, da smo v Sloveniji razvili generično zdravilo za sodobno, varno in učinkovito zdravljenje, ki lahko bolnikom izboljša kakovost življenja po presaditvi organov, ter da so naš inovativni pristop prepoznali tudi ocenjevalci inovacij pri GZS,« je povedala dr. Tanja Vilfan, vodja razvojnih projektov v Razvojnem centru Slovenija.

Srebrno priznanje je prejel projekt Razvoja bioloških zdravil Mengeš za biosenzorsko analitiko podobnih bioloških zdravil. V Leku kot delu Novartisa že vrsto let razvijajo in proizvajajo podobna biološka zdravila. Z inovativnimi pristopi si prizadevajo nenehno izboljševati učinkovitost njihovega razvoja. Tako so v preteklih letih razvili napredni sistem biosenzorskih analitskih metod, ki se v primerjavi s klasičnimi odlikujejo po znatno izboljšani časovni in stroškovni učinkovitosti. 

»Uvedena metoda je bila eden izmed temeljev, na podlagi katerih smo skrajšali zgodnji razvoj podobnih bioloških zdravil. Tako prispevamo k večji dostopnosti bioloških zdravil in s tem k izboljšanju zdravja in kakovosti življenja ljudi,« je povedal dr. Jaka Marušič, vodilni raziskovalec v Razvojni analitiki v Razvoju bioloških zdravil Mengeš.

Bronasto priznanje je GZS Zbornica osrednjeslovenske regije podelila projektu modeliranje in simulacija procesa liofilizacije za biološke učinkovine. Projekt omogoča višjo kakovost pri začetni zasnovi liofilizacijskega procesa in temelji na poglobljenem razumevanju procesa ter zmanjšanju stroškov in napak pri prenosu tehnologije na večjo skalo. Nov pristop večino eksperimentalnega dela, ki zahteva večjo porabo zdravilne učinkovine in časa, nadomešča z računalniškimi simulacijami, ki izračunajo optimalno delovno območje procesa. Projekt so v Razvoju bioloških zdravil Mengeš zasnovali v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Nagrajeni tim je ob tem poudaril: »Na oddelku laboratorijskega razvoja formulacij, kjer smo razvijali inovacijo, smo zelo zadovoljni in veseli, da je bil projekt nagrajen z bronastim regijskim priznanjem GZS za inovacije leta 2020. Priznanje dokazuje uspešnost inovativne kulture v podjetju, h kateri stremimo vsi zaposleni, nas navdihuje za nadaljnje inovativno delo ter potrjuje pomembnost sodelovanja med farmacevtsko industrijo in akademsko stroko. Tudi v prihodnje bomo stremeli k nadaljnjim inovativnim projektom v sodelovanju z akademsko stroko, katerih plod bi ponovno lahko bil uspešen in nagrajen projekt.«

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,5 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2019 so predstavljale prodajo v višini 9,7 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com