Primeri dobrih praks iz sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom na dnevu inovativnosti v Novartisu v Sloveniji

  • Inovativnost je v Novartisu v Sloveniji ena izmed ključnih vrednot, ki je prepletena v vsa področja dela in jo v podjetju nenehno spodbujajo z različnimi pobudami ter dejavnostmi. 
  • Ključ za večjo vidnost in prebojnost slovenskih inovacij je učinkovito povezovanje med akademsko in gospodarsko sfero za razvoj novih znanj. 
  • Predstavniki Novartisa v Sloveniji so s profesorji Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani razpravljali o najboljših praksah in dosežkih medsebojnega sodelovanja, izzivih ter korakih za naprej. 
5. 6. 2020

V Novartisu v Sloveniji so pripravili dan inovativnosti, ki je bil tokrat posvečen predstavitvam dobrih praks iz sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom. Inovativnost je v Novartisu v Sloveniji ena izmed ključnih vrednot, ki je prepletena v vsa področja dela. V podjetju jo nenehno spodbujajo z različnimi pobudami in dejavnostmi, med drugim tudi z dnevi inovativnosti, ki se jih lahko udeležijo vsi sodelavci. Pri tem dajejo velik poudarek sodelovanju z akademskimi in znanstvenimi ustanovami, saj so podjetja in raziskovalne ustanove naravni partnerji v razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev, ki skupaj ustvarjajo gospodarski napredek in zagotavljajo trajno rast družbene blaginje.

Na dnevu inovativnosti, ki je tokrat potekal virtualno, so v prvem delu predstavili uporabne rešitve, nastale v sodelovanju s študenti na podlagi različnih študijskih projektov, in digitalne rešitve znotraj podjetja. Med drugimi so predstavili uporabo kolaborativnega robota v proizvodnih procesih, avtomatizacijo notranje logistike, 3D-tisk rezervnih in formatnih delov ter model pakirne linije za usposabljanje v okolju virtualne resničnosti.

Sledil je pogovor z naslovom »Kako nadgraditi sodelovanje z akademsko sfero«, v katerem so predstavniki Novartisa v Sloveniji s profesorji Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani razpravljali o pomembnosti medsebojnega sodelovanja, izzivih in korakih za naprej.

»Ključ za večjo vidnost in prebojnost slovenskih inovacij je učinkovito povezovanje med akademsko in gospodarsko sfero za razvoj novih znanj. Nosilci znanja in inovativnosti v gospodarski in akademski sferi se moramo med seboj poznati in vzdrževati trajne partnerske odnose. V medsebojnem sodelovanju moramo prepoznavati inovativne, učinkovite rešitve in določati nadaljnje razvojne prioritete, krepiti strokovne kompetence in gospodarsko rast,« poudarja dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških programov v Leku.

»Univerza v Mariboru je nastala iz potreb gospodarstva, zato svoje tretje poslanstvo prenosa znanja jemlje zelo resno. Pri tem ji Novartis predstavlja pomembnega gospodarskega partnerja in potencialnega zaposlovalca njenih študentov. Pričujočo COVID-19 zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo bomo lahko premostili zgolj povezani in s pomočjo znanosti ter inovacij, zato smo se dneva inovativnosti v Novartisu v Sloveniji z veseljem udeležili,« pojasnjuje izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,5 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2019 so predstavljale prodajo v višini 9,7 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 145 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com