Novartis v Sloveniji v letu 2019 z vrhunskim delom v razvoju, proizvodnji in storitvah pomembno prispeval k uspešnemu poslovanju družbe Novartis na globalni ravni

 • Novartis v Sloveniji je v letu 2019 utrdil svojo vlogo pri proizvodnji inovativnih zdravil: v proizvodnjo je prišlo 10 inovativnih zdravil, skupaj jih je sedaj že 26.

 • Lani so lansirali nova podobna biološka zdravila - sedaj bolnikom v Sloveniji omogočajo zdravljenje s kar sedmimi podobnimi biološkimi zdravili ter tako prispevajo k večji dostopnosti do sodobnih bioloških terapij.

 • V preteklem letu je družba redno zaposlila 496 sodelavcev. Ob koncu leta 2019 je bilo v Novartisu v Sloveniji več kot 4400 redno zaposlenih. Kar 530 jih ima magisterij ali znanstveni doktorat in tudi lani so za svoje delo prejeli številne nagrade in priznanja.

 • V skladu z Novartisovo strategijo je bila objavljena namera o spremembi vloge lokacije Prevalje. Ta bo iz proizvodne lokacije postala del novoustanovljenega Globalnega operativnega centra v Sloveniji. 

5. 2. 2020

Leto 2019 je bilo glede na zastavljene cilje za Novartis v Sloveniji zelo uspešno in je na vseh področjih dela podpiralo globalno Novartisovo strategijo, da postane vodilna svetovna farmacevtska družba. Z vrhunskim delom v razvoju, proizvodnji in storitvah je družba pomembno prispevala k uspešnemu poslovanju Novartisa na globalni ravni, med drugim tudi s sodelovanjem v proizvodnji inovativnih učinkovin kar dveh lani odobrenih ključnih Novartisovih inovativnih zdravil za zdravljenje raka dojke in multiple skleroze.

Poleg tega so lani dokončali razvoj in vložili številne dosjeje za zdravila na zahtevnih tujih trgih, na slovenski trg lansirali pomembna zdravila ter dosegli rast skupnega obsega proizvodnje. Novartis je z vsemi svojimi divizijami vodilni ponudnik zdravil z največjim, 14,3-odstotnim tržnim deležem na slovenskem farmacevtskem trgu. Ostaja največji ponudnik generičnih zdravil brez recepta v Sloveniji s 26-odstotnim tržnim deležem in slovenskim bolnikom omogoča zdravljenje s kar sedmimi podobnimi biološkimi zdravili. Ob podpori ključnih vrednot – sodelovanja, agilnosti in opolnomočenja – Novartisovi izjemni strokovnjaki sodelujejo pri številnih raziskovalnih in razvojnih projektih na globalni ravni, pri čemer se opirajo na nove tehnologije, inovacije in digitalizacijo. S tem prispevajo k uspehu globalne družbe in uresničujejo dolgoročno vizijo Novartisa.

Z nadaljevanjem optimizacije in prilagajanja proizvodne mreže po Sloveniji še naprej uspešno uresničujejo Novartisovo strategijo osredotočanja na personalizirana, bolnikom prilagojena zdravila v manjših količinah, zdravila z visoko dodano vrednostjo in podobna biološka zdravila. Skladno s to strategijo je bila objavljena tudi namera o preoblikovanju prevaljske lokacije iz proizvodne lokacije v del novoustanovljenega Globalnega operativnega centra v Sloveniji. Namen operativnega centra, ki bo del Novartisovih tehničnih dejavnosti in bo deloval na različnih lokacijah po Sloveniji, je zagotoviti standardizirane visokokakovostne storitve za Novartisovo proizvodno mrežo po vsem svetu. Glavne globalne storitve, ki jih bo nudil center, bodo vključevale: upravljanje logistične in oskrbovalne verige, inženiring, proizvodno tehnologijo in zagotavljanje kakovosti.

Ključni poudarki iz poslovanja v letu 2019:

 • V letu 2019 so v Razvojnem centru Slovenija, ki je vodilni razvojni center v Sandozu, dokončali razvoj in vložili 21 dosjejev za zdravila s terapevtskih področij anemije, onkologije, antirevmatikov, antiinfektivov, diabetesa in motenj potence za zdravila na trgih Japonske, Evrope, ZDA, Kitajske, Kanade, Brazilije in Rusije. Sandoz je uspešno lansiral več izdelkov, razvitih v Razvojnem centru Slovenija, in sicer s področja antiinfektivov v Kanadi in Evropi, nosno pršilo za zdravljenje alergij v Rusiji, zdravilo za uravnavanje holesterola na Kitajskem in zdravilo za zdravljenje bolezni želodca v ZDA.

 • V Razvoju bioloških zdravil Mengeš poteka večje število projektov na področju inovativnih bioloških zdravil in podobnih bioloških zdravil, ki so v različnih razvojnih fazah.

 • V letu 2019 je bila dosežena rast skupnega obsega proizvodnje. Zdravila, proizvedena v Sloveniji, se tržijo po vsem svetu skozi široko Sandozovo in Novartisovo prodajno mrežo. Nekatera ključna zdravila vsebujejo tudi lastno razvito in izdelano učinkovino.

 • Izvedenih je bilo 813 lansiranj novih izdelkov na 88 trgov po vsem svetu, med njimi so tudi lansiranja inovativnih zdravil s slovenskih lokacij.

 • Od leta 2003 je Novartis v Sloveniji vložil za več kot 2,5 milijarde evrov. Od tega je bila več kot polovica namenjena razvoju, drugo pa posodabljanju in razširitvi proizvodnih kapacitet.

 • Septembra so v Razvojnem centru Slovenija odprli nove razvojne laboratorije, v katerih bodo lahko razvijali tudi zahtevne trdne in sterilne farmacevtske oblike za zdravljenje onkoloških obolenj. Z naložbo, vredno 7,5 milijona evrov, so tako še utrdili pomen razvojnega centra znotraj Sandoza.

 • Decembra so prav tako v Razvojnem centru Slovenija odprli prvi popolnoma avtomatiziran analitski laboratorij. Novi laboratorij je namenjen popolnoma avtomatizirani pripravi in analizi vzorcev končnih izdelkov in je največji tovrstni laboratorij v Novartisu. Z milijon evrov vredno naložbo v Razvojni center Slovenija v Ljubljani Novartis nadaljuje vlaganja v Sloveniji.

 • Konec leta so v Lendavi postavili tri nove visoko zmogljive in tehnološko napredne pakirne linije za pretisne omote in tako s 26 pakirnimi linijami postali največja Novartisova proizvodna lokacija za pakiranje trdnih oblik zdravil, generičnega in inovativnega portfelja. Skupna vrednost naložb v enoto je v letu 2019 znašala več kot 10 milijonov evrov.

 • V letu 2019 je družba redno zaposlila 496 sodelavcev. Ob koncu leta 2019 je bilo v Novartisu v Sloveniji 4422 redno zaposlenih, od tega jih ima 530 magisterij ali znanstveni doktorat. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev. V minulem letu so nadaljevali inovativne kadrovske prakse, kot sta Regijski BioCamp in Novartisov karierni zajtrk, prvič pa so organizirali Novartisov poslovni zaposlitveni dogodek, ki je namenjen tistim, ki si želijo spremeniti svojo poklicno pot in delo nadaljevati pri enem najboljših zaposlovalcev tako v Sloveniji kot v svetu.

 • Delo zaposlenih Novartisa v Sloveniji je bilo v letu 2019 nagrajeno s številnimi nagradami in priznanji:

 • Lek je prejemnik laskavega naziva najuglednejši delodajalec, ki ga že deveto leto podeljuje zaposlitveni portal MojeDelo.com.

 • Najvišje Novartisovo znanstveno priznanje VIVA za uglednega znanstvenika (Distinguished Scientist Award) je prejel dr. Matej Horvat, vodja prediktivne analitike in modeliranja iz Razvoja bioloških zdravil Mengeš. Poleg tega so nagrado za vodilne znanstvenike (Leading Scientist Award) prejeli še dr. Ivana Gazić Smilović, Andrej Bastarda in dr. Damjan Šterk, raziskovalci iz Razvojnega centra Slovenija.

 • Znanstveniki iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli kar devet Sandozovih nagrad za raziskave in razvoj. Z nagrado za znanstveno odličnost Sandoz vsako leto prepozna najboljše znanstvenike z večletnimi izjemnimi dosežki v raziskavah in razvoju. Leta 2019 sta bili prejemnici obeh nagrad Slovenki, dr. Barbara Podobnik iz Razvoja bioloških zdravil Mengeš in dr. Biljana Janković iz Razvojnega centra Slovenije.

 • Lek je prejel dve zlati nacionalni priznanji za inovacijo, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. 

 • Lek je prejel priznanje TARAS za najboljši sodelovalni projekt v industriji z razvojnima partnerjema Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani za projekt umetnega želodca.

 • Dr. Vesna Stergar iz Bioloških učinkovin Mengeš in dr. Dušan Teslić iz Razvojnega centra Slovenija sta prejemnika nagrade Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, dr. Zlatko Pflaum iz Bioloških učinkovin Mengeš pa prejemnik posebnega častnega naziva »zvezda« Slovenskega festivala znanosti.

 • Novartis je z vsemi svojimi divizijami s 14,3-odstotnim tržnim deležem utrdil vodilni položaj na slovenskem farmacevtskem trgu in tržni delež v primerjavi z letom poprej povečal za 0,2 odstotne točke.

 • Lek je v letu 2019 na trgu generičnih zdravil povečal tržni delež za 0,6 odstotne točke, na 30,2 odstotka.

  • Ohranili in utrdili so položaj drugega največjega ponudnika zdravil na recept s 24,1-odstotnim tržnim deležem, pri čemer so vodilni ponudnik zdravil za zdravljenje infekcij, pomanjkanje železa in erektilne disfunkcije.

  • Vodilni položaj med onkološkimi zdravili so še utrdili z novim zdravilom Lenalidomid Sandoz.

  • Slovenskim bolnikom omogočajo zdravljenje s kar sedmimi podobnimi biološkimi zdravili. Tako kot vodilni ponudnik podobnih bioloških zdravil pomagajo k večji dostopnosti do sodobnih bioloških zdravil.

  • Ostajajo največji ponudnik zdravil brez recepta v Sloveniji s 26-odstotnim tržnim deležem v letu 2019.

 • Novartisova Farmacevtika je v primerjavi z letom poprej dosegla 9,9-odstotno rast prodaje, ki temelji predvsem na ključnih zdravilih s terapevtskih področij kardiologije, dermatologije in revmatologije ter oftalmologije (Entresto, Cosentyx in Lucentis). V letu 2019 so na slovenski trg uspešno uvedli novo zdravilo za preventivno zdravljenje migrene (Aimovig), ki je od začetka tega leta slovenskim bolnikom na voljo na recept. V tem letu se že dejavno pripravljajo na nova lansiranja na področju nevrologije, oftalmologije in kardiologije.

 • V Novartisovi Onkologiji so v letu 2019 z 12-odstotno volumensko rastjo prodaje presegli zastavljene prodajne cilje. Junija so postavili nov mejnik v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Zavodom za transfuzijsko medicino RS, ki bosta slovenskim bolnikom med prvimi na svetu omogočila revolucionarno zdravljenje nekaterih oblik krvnega raka z lastnimi modificirani T-limfociti (CAR-T oz. zdravilo Kymriah). Poleg tega so v rekordnem času slovenskim bolnikom omogočili brezplačen dostop do kar štirih še novih načinov zdravljenja za raka pljuč, dojke in različnih vrst krvnega raka.

 • V Sandozu, d. d., kjer iz Slovenije upravljajo Sandozove izvozne prodajne dejavnosti, so v letu 2019 zagotavljali dostop do visokokakovostnih zdravil bolnikom v več kot 70 državah po svetu s portfeljem več kot 4400 izdelkov. Njihov sistem vodenja kakovosti je bil prepoznan kot odličen model na globalni ravni v Novartisu, zato so v Sloveniji ustanovili središče za vodenje kakovosti za izvozne trge za Novartisovo meddivizijsko podporo vseh izvoznih trgov (74 držav po vsem svetu).

 • Novartisova strategija odgovornega okoljskega poslovanja z ambicioznimi cilji do leta 2025 in 2030 glede klimatske nevtralnosti, krožnega gospodarstva in plastične nevtralnosti ter trajnostne rabe vode potrjuje naša intenzivna prizadevanja za preprečevanje in zmanjševanje vplivov na okolje, kar so v letu 2019 prepoznali tudi certificirani preveritelji ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2015 in uredbe ES122/2009 s spremembami (EMAS). Prepoznane pa so bile tudi nenehne izboljšave v vzpostavljenem sistemu upravljanja področja varnost in zdravje pri delu po standardu ISO 45001:2018.

 • V letu 2019 je Lek uspešno prestal najzahtevnejšo presojo ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA) na dveh lokacijah (v Ljubljani in Lendavi). S tema presojama ter številnimi drugimi uspešnimi domačimi in mednarodnimi presojami je družba znova potrdila, da se jasno zaveda pomembnosti vzdrževanja kakovosti na visoki ravni, saj lahko le tako zagotovi, da bodo bolniki prejeli varno in učinkovito zdravilo.

 • Družbena odgovornost in povezovanje z izobraževalnimi institucijami je del našega vsakdanjega dela:

  • Lek je leto 2019 zaključil z donacijo Kliniki za pediatrijo UKC Maribor za nakup respiratorja, ki bo malim bolnikom omogočil sodobnejše zdravljenje.

  • Več kot 700 sodelavcev z Novartisovih lokacij iz Ljubljane, Mengša, Lendave in s Prevalj je sodelovalo v več kot 25 prostovoljskih dejavnostih. V 15 letih prostovoljstva so Novartisovi sodelavci v Sloveniji sodelovanju z lokalno skupnostjo namenili več kot 41.200 delovnih ur.

  • Novartis je že četrto leto zapored podprl mednarodno srečanje o inovacijah za bolnike European Patient Innovation Summit, katerega cilj je bil letos poiskati rešitve, s pomočjo katerih bodo imeli v prihodnosti digitalnega zdravja pomembno besedo tudi bolniki. Razpravam so se pridružili tudi predstavniki več kot desetih slovenskih združenj bolnikov.

  • Ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj je družba v sodelovanju z znanstvenimi institucijami pripravila Dan za raziskovalce, kjer je okrog 70 znanstvenikov iz Leka in s slovenskih akademskih ustanov spoznavalo najnovejše raziskovalne dosežke ter razpravljalo o načinih za krepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom.

 • Lek je eden od podpisnikov Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, s čimer je družba še dodatno izkazala pomen spoštovanja človekovih pravic in integritete pri svojem poslovanju.

 • V Novartisu v Sloveniji so pred svojo poslovno stavbo v Ljubljani junija v znak podpore mesecu ponosa in paradama ponosa v Ljubljani ter Mariboru izobesili mavrično zastavo.

 • Leto 2019 je zaznamovala tudi menjava na vrhu družbe, saj je Robert Ljoljo na mestu predsednika uprave Leka in predsednika Novartisa v Sloveniji nasledil Zvoneta Bogdanovskega po njegovi upokojitvi. Nadzorni svet je za obdobje petih let imenoval tudi novo upravo, ki jo sestavljajo: Ivan Ďurovčík, direktor Financ, Ksenija Butenko Černe, direktorica Pravnih zadev, prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja Tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Novartisu in direktor Razvoja bioloških zdravil Mengeš, Raul Intriago Lombeida, globalni vodja Operativnih centrov Novartisovih Tehničnih dejavnosti, Andrej Pardo, vodja skupine držav v Sandozovi regiji Evropa, in Marjan Novak, delavski direktor.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,5 milijarde evrov.

Sandoz

Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2019 so predstavljale prodajo v višini 9,7 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave innapovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane napodlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, daso predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidiposlovanja drugačni od pričakovanih.


- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com