Družba Lek je danes obeležila svetovni dan človekovih pravic

  • Generalna skupščina Združenih narodov je na današnji dan leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, kar danes obeležuje tudi družba Lek. 
  • Globalna družba Novartis, ki združuje sodelavce iz več kot 30 držav, ima spoštovanje in varovanje človekovih pravic zapisano v temelje delovanja družbe in vseh svojih članic. 
  • V tem letu je Lek podpisal Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju in je, tako kot Novartis, postal polno zavezan član na področju človekovih pravic. 
10. 12. 2019

Družba Lek, ki je del Novartisa, je danes obeležila svetovni dan človekovih pravic. V zadnjih dveh desetletjih Novartis vztrajno potrjuje svojo zavezanost k spoštovanju in varovanju človekovih pravic ter svoboščin. V tako velikem in raznolikem podjetju s sodelavci v 30 državah, ki predstavljajo več kot 140 narodnosti in govorijo več jezikov, so človekove pravice ena pomembnejših stvari, ki podjetje združuje.

Maja letos je Lek kot eno izmed desetih slovenskih podjetij podpisal Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, ki narekuje umestitev spoštovanja človekovih pravic med temeljna načela podjetja. S tem sledi prizadevanjem družbe Novartis, ki je že polno zavezana spoštovanju človekovih pravic, tovrstno delovanje in pričakovanja pa še dodatno nadgrajuje tako znotraj podjetja – v razmerjih med sodelavci, kot navzven – v odnosu do zunanjih deležnikov. S podpisom se je Lek zavezal tudi k imenovanju skrbnika za človekove pravice v podjetju, izvajanju skrbnega pregleda v izogib morebitnim kršitvam človekovih pravic, rednemu poročanju v letnem poročilu in spodbujanju spoštovanja človekovih pravic pri poslovnih partnerjih. Zaveza temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo je na današnji dan leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, in drugih relevantnih mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah v gospodarskih dejavnostih. 

»Odgovorno poslovanje in spoštovanje človekovih pravic sta v Novartisu in Leku zapisana v temelje delovanja podjetja in ju z različnimi pristopi udejanjamo vsak dan. Na osnovi spoštovanja teh pravic snujemo in vzpostavljamo tudi zaupanje vseh naših deležnikov, predvsem bolnikov. V tem letu smo s podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju še nadgradili svoje delovanje v tej smeri, s čimer smo dodatno izkazali zrelost in integriteto podjetja na vseh ravneh,« pravi Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev in članica uprave družbe Lek.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih sedmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2250 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com