Polletni prodajni rezultati presegli načrtovane

29. 8. 2000

Ljubljana, 29. avgusta – Lek d. d. je v prvem polletju letošnjega leta ustvaril prodajo v višini 27 milijard in pol tolarjev ali za 13,2 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. To je 53 odstotkov načrtovane prodaje za letošnje leto.

Sloveniji, ki je Lekov največji trg, se je prodaja zvečala za tri odstotke. Prodaja farmacevtskih izdelkov se je zvečala za deset odstotkov, na kar je vplival tudi uspešen začetek delovanja mešanega podjetja Sanofi~Synthélabo – Lek. Na rast prodaje na domačem trgu je negativno vplivala lanska opustitev programa dentalnih izdelkov. V prvem polletju se je prodaja najbolj zvečala na trgu Skupnosti neodvisnih držav, in sicer za 47 odstotkov. To je odraz izboljšanja ekonomskega položaja na tem trgu in sorazmerne stabilnosti rublja. Na območju srednje in vzhodne Evrope so rezultati v skladu s predvidevanji: prodaja se je zvečala za 13 odstotkov. Zelo uspešno smo poslovali na trgih Azije in Južne Amerike. Prodaja se je, predvsem zaradi Amoksiklava, zvečala za 39 odstotkov. Večja od načrtovane je bila tudi na območju jugovzhodne Evrope. V ZDA je bila prodaja manjša kot v enakem lanskem obdobju, vendar pričakujemo, da se bo s ponovnim prihodom končnih farmacevtskih izdelkov na ameriški trg v drugi polovici leta izboljšala. Manjšo prodajo v ZDA smo delno nadoknadili s trženjem Amoksiklava na nekaterih trgih Evropske zveze in drugih novih trgih.

Lekov najpomembnejši izdelek Amoksiklav smo uspešno tržili tudi letos: prodaja se je zvečala za 24 odstotkov, trenutno pa dosega 20,9 odstotkov celotne Lekove prodaje. Zvečanje prodaje smo dosegli s prodorom na nove trge in uvedbo novih oblik izdelka na trgih, kjer so zdravilo že prodajali.

Delež prodaje farmacevtike, našega vodilnega programa, je v prvi polovici leta znašal 82,1 odstotek in zastavljene cilje presegel za dva odstotka. Najbolj se je zvečala prodaja programa OTC, ki je bila za 39 odstotkov večja od lanske, predvsem zaradi zvečanja prodaje na trgih Skupnosti neodvisnih držav. Prodajne načrte sta presegla tudi programa veterine in medicinskih pripomočkov, nekoliko pa je zaostajal program kozmetike.

Lekov najpomembnejši trg je še vedno Slovenija s 25,2-odstotnim deležem prodaje, nato pa sledijo Poljska s 15,8-odstotnim, Ruska federacija s 7,9-odstotnim, Hrvaška s 7,8- in Češka s 4,2-odstotnim deležem.

Čisti dobiček v prvi polovici letošnjega leta znaša 2,7 milijard tolarjev, kar pomeni 96 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Rast dobička bo glavna usmeritev poslovodstva tudi do konca leta. Uvajanje izdelkov z večjo stopnjo dodane vrednosti, večja produktivnost in stroškovna učinkovitost ter zagotavljanje organske rasti z uravnoteženim razmerjem med produktivnimi investicijskimi projekti in infrastrukturnimi naložbami so samo del teh dejavnosti. V drugi polovici leta bodo v Leku potekale obsežne aktivnosti; njihov cilj je zagotoviti boljšo učinkovitost poslovanja in predvsem večjo kakovost vodenja.

Lek z zadovoljstvom sporoča svojim delničarjem, da so bili letošnji ambiciozni načrti v prvi polovici letošnjega leta doseženi v celoti. Ob dobrih prodajnih napovedih za drugo polovico leta optimistično pričakujemo, da bodo poslovni cilji za leto 2000 doseženi. Hkrati obveščamo upravičence do dividende za leto 1999, da se bo začelo izplačilo dividend 1. 9. 2000.