Z Lekovo pomočjo programu Starejši za starejše do boljše oskrbe starejših

14. 11. 2019

Kot del Novartisa, ene vodilnih farmacevtskih družb na svetu, razumemo družbeno odgovornost kot pomemben element naše poslovne strategije. Družbena odgovornost je tako prepletena v vse pore našega delovanja ter neposredno povezana z uresničevanjem našega poslanstva, vizije in strategije. Razvijamo jo na dveh temeljih – na zagotavljanju dostopa do zdravljenja in odgovornem poslovanju. Pri tem se osredotočamo na naše ključne deležnike: bolnike, zaposlene, delničarje, zdravstvene partnerje in družbo. Odgovornost do širšega družbenega okolja izkazujemo v različnih humanitarnih, zdravstvenih in izobraževalnih aktivnostih. Ena od njih je tudi naša sedaj že več letna podpora programa Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Starejši za starejše, ki ga  ZDUS izvaja že 15. leto.    

V programu Starejši za starejše 3.500 prostovoljcev na domu skrbi za starejše od 69. leta naprej in jim pomaga v različnih življenjskih situacijah glede na njihove potrebe (pomoč pri hišnih opravilih, sprehod, druženje, branje, prevozi do zdravnika in drugo). Prostovoljci se pri svojem delu srečujejo z revščino starejših, zanemarjenostjo, nasiljem, zlorabami in hudimi zdravstvenimi težavami ter se v takih primerih povežejo s strokovnimi javnimi in nevladnimi organizacijami. Starejši ljudje so ranljiva skupina ljudi in ob strani jim mora stati celotna družba. 

V sredo, 13.11., je v imenu Leka oz. Novartisa v Sloveniji vodstvu ZDUS in programa Starejši za starejšesimbolni vrednostni ček za sodelovanje izročila Mojca Pavlin iz Korporativnega komuniciranja. Pri svojem nagovoru občinstvu je izpostavila kako pomembno je, da družbena odgovornost ni samo na papirju, ampak, da je treba po teh načelih tudi živeti. ''S tem programom Starejši za starejše, nas povezuje skupno poslanstvo, to je pomoč drugim in vračanje družbi, v kateri živimo in kjer delujemo. Vsi prostovoljci, ki ste vključeni v program Starejši za starejše, opravljate izredno pomembno družbeno koristno delo. K temu želimo seveda en delček pripomoči tudi z naše strani.'' Dodala je, da jo izredno veseli, da bodo s temi sredstvi uspeli vključiti tako nove prostovoljce, kakor nova društva in seveda najpomembnejše, nove člane, ki bodo prejemali to pomoč.