Dan za raziskovalce – znanstveni dosežki so vedno plod sodelovanja

  • Novartis v Sloveniji se je z Dnevom za raziskovalce poklonil slovenski znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter obeležil 100-letnico Univerze v Ljubljani in 25 let Slovenske znanstvene fundacije.
  • Družba Lek kot del Novartisa si prizadeva za stalno krepitev sodelovanja in povezovanja z akademskimi ustanovami, saj prav to omogoča napredek, snovanje inovativnih rešitev in razvoj talentov. 
  • Sodelovanje med akademsko sfero in gospodarstvom prinaša še intenzivnejši razvoj znanja, inovativnosti in znanosti v Sloveniji. 
8. 11. 2019

Ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, ki ga obeležujemo 10. novembra, so v Novartisu v Sloveniji v sodelovanju z znanstvenimi institucijami pripravili Dan za raziskovalce. Okrog 70 znanstvenikov iz Leka in s slovenskih akademskih ustanov je na srečanju spoznavalo najnovejše raziskovalne dosežke ter razpravljalo o načinih za krepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom. Z dogodkom so obeležili tudi 100-letnico Univerze v Ljubljani in 25 let delovanja Slovenske znanstvene fundacije.

»Sodelovanju z akademskimi in znanstvenimi institucijami dajemo v Leku in Novartisu velik pomen. Verjamemo, da smo podjetja in raziskovalne ustanove naravni partnerji v razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev, ki skupaj ustvarjajo gospodarski napredek in zagotavljajo trajno rast družbene blaginje,« je ob začetku Dneva za raziskovalce povedal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji. 

Povezovanje med akademskim raziskovanjem in gospodarstvom je zelo pomembno za uspeh raziskovalne dejavnosti. Družba Lek ima pri tem že desetletja pomembno in dejavno vlogo. »Sodelovanje z raziskovalnimi, akademskimi institucijami je za nas zelo dragoceno. Iz teh ustanov v veliki večini izhajamo in se radi vračamo po novo učenost, ki jo skupaj nadgrajujemo v mešanih skupinah. Pri tem so naši partnerji farmacevti, kemiki in biotehnologi, pa tudi drugi strokovnjaki z zelo različnih področij raziskovanja. Takšno interdisciplinarno sodelovanje je res neprecenljivo, saj spodbuja razvoj inovativnih idej in tudi mladih talentov. Prav zato lahko rečemo, da so naši dosežki plod sodelovanja celotne slovenske znanosti,« je povedala dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških programov v Leku. 

Pri razvoju znanj in inovativnosti Lek išče raznovrstna partnerstva 

Lekovi strokovnjaki sodelujejo s fakultetami, univerzitetnimi kariernimi centri in študentskimi organizacijami v širši regiji. Profesorjem in študentom redno predstavljajo stroko in delo v farmacevtski industriji. Vsako leto pri njih prakso opravlja več kot 100 dijakov in študentov. Poleg tega sooblikujejo študijske programe, sodelujejo v slovenskih in mednarodnih projektih za izmenjavo študentov na vseh študijskih ravneh, njihovi znanstveniki predavajo na fakultetah. Kot delodajalec so dejavni pri akreditacijah študijskih programov in programih usposabljanja za zmanjševanje strukturne brezposelnosti. Ob tem se povezujejo tudi z drugimi uspešnimi slovenskimi podjetji, s katerimi izmenjujejo izkušnje in najboljše prakse na področju inovativnosti, operativne odličnosti, digitalizacije, novih načinov dela in razvoja talentov.

Ob Dnevu za raziskovalce je prof. dr. Borut Božič, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, povedal: »Poslanstvo univerze je ustvarjanje znanja, njegovo ohranjanje in prenašanje. V študijskem procesu poteka prenos znanja skozi izobraževanja na študenta posameznika, skozi diplomante pa v širšo družbo. Poznavanje izzivov okolja, vključno z gospodarstvom, osmisli raziskovanje in ustvarjanje novega znanja v akademski sferi. Po drugi strani pa potrebuje in razvija nova znanja tudi gospodarstvo samo, vendar z drugačnim pristopom. Gospodarstvo je usmerjeno v delovanju iz obstoječega znanja v izdelek, akademska sfera pa iz obstoječega znanja v nova znanja. Te razlike so pomembne za dvig blagostanja družbe, saj je presečišče v osnovi različnega delovanja obeh sfer gonilo razvoja. Da bi bil ta presek čim večji in učinkovit, se moramo med seboj poznati, sodelovati in si zaupati. Samo tako lahko uspešno vzgajamo in podpiramo v razvoju mlade kadre, ki bodo razumeli razlike med obema sferama in na njih uspešno gradili sedanjost in prihodnost.«

Družba Lek že vrsto let tesno sodeluje z Institutom Jožef Stefan in to na številnih področjih. »Zelo pomembno se nam zdi, da je Lek eno tistih podjetij pri nas, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Obenem je tudi eno tistih podjetij, ki je vsaj na področju biomedicinskih raziskav eden najpomembnejših zaposlovalcev visoko kvalificiranih kadrov v Sloveniji. Menimo, da je takšno sodelovanje možno še nadgraditi, tudi ob pomoči države. Zato sem zelo vesel, da bomo tudi letos sodelovali na Dnevu za raziskovalce, ki poleg možnosti za krepitev sodelovanja ponuja tudi priložnost za mlajše kolege, da dobijo vpogled v delovanje takšnega podjetja, kot je Lek,« je poudaril prof. ddr. Boris Turk, vodja Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo na Institutu Jožef Stefan.

Po besedah prof. dr. Božiča je sodelovanje med Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani in Lekom zelo dobro. »Od posamičnih projektov na razvoju izdelkov je sodelovanje preraslo v širši krovni projekt, v katerem združujemo reševanje konkretnih izzivov inovativnih rešitev in novih izdelkov z razvojem strokovne in osebnostne rasti zaposlenih. Pri tem niso mišljeni samo zaposleni mladi raziskovalci, temveč tudi njihovi mentorji. Vsakega mladega talenta spremljata po dva mentorja s strani Leka in dva s strani Fakultete, različna po dolžini delovnega staža, da se v največji meri izkoristi prednosti mladostne zagnanosti z inovativnostjo in zrele preudarnosti z izkušnjami. To po eni strani omogoča fakulteti ustrezno odzivanje na potrebe stroke s prilagajanjem študijskih programov, saj se znanje na področju farmacije hitro menjuje. Po drugi strani pa takšen način sodelovanja zagotavlja dolgoročno usposobljene kadre, ki so pogoj, da bomo zadržali v Sloveniji delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,« je še dodal prof. dr. Božič.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih sedmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2250 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili ter pionir na razvijajočem se področju digitalnih terapevtikov na recept. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com