Bolnik naj bo v središču razvoja digitalnih zdravstvenih rešitev

  • Farmacevtska družba Novartis je že četrto leto zapored podprla mednarodno srečanje o inovacijah za bolnike European Patient Innovation Summit 2019. Cilj srečanja je bil poiskati rešitve, s pomočjo katerih bodo imeli v prihodnosti digitalnega zdravja pomembno besedo tudi bolniki.
  • Svoja razmišljanja o vlogi digitalnega zdravja so prispevali sodelujoči predstavniki iz več kot 10 slovenskih društev bolnikov. 
  • Platforma European Patient Innovation Summit bolnikom nudi edinstveno priložnost  za razpravo o najnovejših tehnoloških inovacijah, ki lahko občutno prispevajo h kakovosti njihovih življenj. 
7. 11. 2019

Na letošnjem srečanju o inovacijah za bolnike European Patient Innovation Summit (EPIS) so udeleženci razpravljali o izzivih, s katerimi se srečujejo bolniki v digitalnem svetu, in priložnostih, ki jih prinaša digitalizacija zdravstva. Glavna nit letošnjega srečanja je bilo iskanje učinkovitih pristopov, ki bolnike aktivno vključujejo v načrtovanje digitalnih zdravstvenih rešitev. Razpravam so se pridružili tudi predstavniki več kot 10 slovenskih združenj bolnikov. 

Srečanje EPIS je s pomočjo digitalne tehnologije povezalo predstavnike društev bolnikov iz več kot 15 držav. Prisluhnili so razmišljanjem o možnostih, ki jih digitalizacija prinaša bolnikom, in predstavitvi uveljavljenih praks digitalnih zdravstvenih tehnologij, ki bolnikom že lajšajo življenje. Predavanjem so sledile lokalne razprave po državah. V Sloveniji je razpravo moderirala Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, ki je ob tem povedala: »Digitalnih rešitev za bolnike ni brez bolnikov, zato je pomembno, da s tesnim sodelovanjem društev bolnikov med seboj in društev z relevantnimi deležniki, pri iskanju digitalnih rešitev, bolnika postavljamo v ospredje. Nekatera slovenska društva bolnikov že imamo izkušnje z uvajanjem digitalnih orodij v korist bolnikov in z veseljem izkušnje delimo tudi z drugimi društvi. EPIS je enkratna priložnost ne le za izmenjavo dobrih praks in pridobivanje novih znanj, ampak tudi za sodelovanje društev bolnikov pri iskanju novih digitalnih rešitev za bolnike. Če smo predstavniki združenj bolnikov opolnomočeni na tem področju, lažje in bolje ozaveščamo bolnike o uporabi digitalnih orodij.«

Razpravljavci so se strinjali, da je v prihodnje načrtovanje tehnoloških zdravstvenih rešitev potrebno vpeti vse relevantne deležnike, predvsem pa bolnike. Nujna je vzpostavitev kontinuiranega dialoga med različnimi zainteresiranimi stranmi o ključnih izzivih, s katerimi se danes soočamo na področju digitalnega zdravja. Pot do tja pa vodi najprej prek oblikovanja enotnega razumevanja pojma digitalnega zdravja in pomena digitalnega zdravja za bolnike. 

EPIS je bil ustanovljen leta 2016 kot platforma za zagovornike bolnikov iz vse Evrope. Njegov namen je omogočiti razpravo o vseh vidikih digitalnega zdravja in doseči soglasje med bolniki o raznolikih temah, ki zadevajo digitalne zdravstvene tehnologije. Njihovo vsakoletno srečanje finančno podpira družba Novartis. 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih sedmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2250 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili ter pionir na razvijajočem se področju digitalnih terapevtikov na recept. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com