Lek bo v Sloveniji vzpostavil Novartisov Globalni operativni center – lokacijo Prevalje namerava preoblikovati v njegov sestavni del

1. 10. 2019

Novartis je na poti preoblikovanja v vodilno globalno farmacevtsko družbo na svetu, ki jo poganjajo napredne platforme zdravljenja in podatkovna znanost. Na hitro spreminjajoče se razmere na svetovnem farmacevtskem trgu se odzivamo s strategijo jasnega osredotočanja, zmanjševanja stroškov, hkrati pa vlagamo v prebojne transformativne terapije. Da bi tudi v prihodnje ohranili rast, nadaljevali vlaganja v raziskave in razvoj ter ustvarjali večjo dobrobit za bolnike in družbo, ukrepamo proaktivno. 

V skladu s strategijo Novartisove tehnične dejavnosti (NTO) nenehno prilagajajo svojo proizvodno mrežo in spreminjajo svoj način delovanja, da bi prilagodile zmogljivosti in sposobnosti v skladu s spreminjajočimi se zahtevami izdelčnega portfelja. Vse bolj se osredotočajo na proizvodnjo specializiranih in personaliziranih zdravil ter vlaganja v nove inovativne tehnologije in digitalizacijo svojih procesov, hkrati pa nadaljujejo z oskrbo s širokim naborom Sandozovih generičnih zdravil kupcem in bolnikom. 

Zgoraj omenjeno strateško usmeritev uresničuje tudi Lek: »Lek bo v Sloveniji vzpostavil Novartisov globalni operativni center. Namen operativnega centra, ki bo del Novartisovih tehničnih dejavnosti, je zagotoviti standardizirane visoko kakovostne storitve za Novartisovo proizvodno mrežo po vsem svetu. Glavne globalne storitve, ki jih bo nudil center, bodo vključevale: logistično in oskrbovalno verigo, inženiring, proizvodno tehnologijo in zagotavljanje kakovosti,« je povedal Robert Ljoljo, predsednik Lekove uprave in predsednik Novartisa v Sloveniji ter dodal: »Zaradi predvidenega zmanjšanja povpraševanja v ZDA nameravamo spremeniti vlogo lokacije Prevalje, ki bo predvidoma do konca leta 2021 iz proizvodne lokacije postala del novoustanovljenega Globalnega operativnega centra v Sloveniji. V okviru tega procesa preoblikovanja načrtujemo postopno prenehanje proizvodnje na lokaciji Prevalje, ki naj bi bilo predvidoma zaključeno do tretjega četrtletja 2021.«

V okviru Novartisovih tehničnih dejavnosti bosta v bodoče delovala dva Novartisova Globalna operativna centra, in sicer eden v Sloveniji in drugi v Hyderabadu v Indiji. Ina Quinn, članica vodstvene ekipe Novartisovih tehničnih dejavnosti: »Sodelavci v Sloveniji in s tem tudi tim lokacije Prevalje že vrsto let uspešno oskrbujejo Novartisovo globalno mrežo, kupce in bolnike z visoko kakovostnimi zdravili. To je bil eden od razlogov, da je bila Slovenija izbrana kot prva lokacija, kjer nameravamo ustanoviti enega od dveh Globalnih operativnih centrov v okviru Novartisovih tehničnih dejavnosti. Za ustanovitev Novartisovega Globalnega operativnega centra v Sloveniji smo se odločili zato, ker ima Novartis tu eno najobsežnejših poslovanj v Evropi, zaradi izjemnega poznavanja in obvladovanja različnih tehnologij in procesov ter zaradi dobrega sodelovanja z gospodarsko in akademsko sfero, s katerima soustvarjamo talente za prihodnost.«

Novartisove tehnične dejavnosti nameravajo konsolidirati zmogljivosti za končne farmacevtske oblike v Kundlu v Avstriji, v enotnem globalnem kompetenčnem centru. V prihodnje bosta Sandoz in Novartis zagotavljala oskrbo zdravil s tega globalnega kompetenčnega centra. Kakovost, varnost in oskrba tako še naprej ostajajo naša najpomembnejša prioriteta.

Zaradi nenehnega razvoja Novartisovega portfelja in predvidenega obsega povpraševanja v prihodnosti moramo zagotoviti pravo razmerje med zmogljivostjo in izkoriščenostjo naše proizvodne mreže. Zato smo pred kratkim sprejeli proaktivne ukrepe in se odločili, da ne nadaljujemo z naložbo v razširitev naših proizvodnih zmogljivosti na lokaciji Prevalje.

Z družbo TAB d.d. smo podpisali pismo o nameri za prodajo naše nove zgradbe. Morebitni dogovor bo lahko zagotovil ne le nadaljnjo uporabo objekta, temveč tudi možnost zaposlitve za nekatere od naših sodelavcev.

Novartis, ki v Sloveniji redno zaposluje več kot 4.300 sodelavcev in je v Sloveniji doslej vložil več kot 2,3 milijarde evrov, ostaja v celoti zavezan Sloveniji in ključni vlogi, ki jo ima naše poslovanje tukaj pri celotnem poslovanju in inovativnosti naše družbe. Naša odločenost, da še naprej izpolnjujemo potrebe slovenskih bolnikov, ostaja nespremenjena. 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih sedmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2250 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com