V Leku odprli nove razvojne laboratorije

  • S 7,5 milijonov evrov vredno naložbo v Lekov Razvojni center Slovenija v Ljubljani Novartis nadaljuje z vlaganji v Sloveniji.
  • V novih laboratorijih v Razvojnem centru Slovenija bodo lahko razvijali tudi zahtevne trdne in sterilne farmacevtske oblike za zdravljenje onkoloških obolenj. 
  • V Razvojnem centru Slovenija so v zadnjih štirih letih razvili in lansirali več kot 100 novih izdelkov za najpomembnejše svetovne trge. 
9. 9. 2019

Danes so v Lekovem Razvojnem centru Slovenija odprli nove razvojne laboratorije, v katerih bodo lahko razvijali tudi zahtevne trdne in sterilne farmacevtske oblike za zdravljenje onkoloških obolenj. Z naložbo, vredno 7,5 milijonov evrov, so tako še utrdili pomen razvojnega centra znotraj Sandoza.

Razvojni center Slovenija je vodilni Sandozov razvojni center za razvoj tehnološko zahtevnih izdelkov. Izdelke razvijajo za najpomembnejše trge Evrope, ZDA, Kanade in Japonske ter hitrorastoče trge Brazilije, Rusije, Mehike in Kitajske. »Z novimi, najsodobnejšimi laboratoriji pomembno povečujemo svoje razvojne zmogljivosti in širimo možnosti razvijanja novih, kompleksnih zdravil, s čimer bomo lahko še uspešneje podpirali Sandozove globalne razvojne načrte,« je poudaril Matjaž Tršek, direktor Razvojnega centra Slovenija. 

Poleg odprtja novih laboratorijev so v Razvojnem centru Slovenija nadgradili tudi nekatere obstoječe laboratorije. »V sklopu razširitve razvojnega centra smo povečali že obstoječe zmogljivosti za razvoj trdnih farmacevtskih oblik, vključno z novimi analiznimi laboratoriji ter povečanjem laboratorijev za t.i. in vitro in vivo korelacijske študije. Vse ključne tehnologije so sedaj zbrane na enem mestu, s čimer povečujemo fleksibilnost in zmožnost hitrega odziva glede na potrebe razvojnih projektov,« je razložil dr. Luka Peternel, vodja Farmacevtskega razvoja v Razvojnem centru Slovenija.

V Razvojnem centru Slovenija, kjer poteka četrtina vseh globalnih razvojnih projektov Sandoza, so v zadnjih štirih letih razvili in lansirali več kot 100 novih izdelkov. Pri tem prevladujejo zdravila za srčno-žilna obolenja in sladkorno bolezen, antiinfektivi, onkološka zdravila, zdravila za lajšanje in zdravljenje alergij, uroloških težav, bolezni prebavil, bolečine in nevroloških bolezni. V zadnjih nekaj letih so se vlaganja v Razvojni center Slovenija zelo povečala. Od leta 2015 do danes se je za okoli 20 odstotkov povečalo tudi število zaposlenih in danes v razvojnem centru dela več kot 330 sodelavcev, od tega je približno tretjina doktorjev znanosti. 

Z novo naložbo v Razvojni center Slovenija Novartis nadaljuje z vlaganji v Sloveniji. Od leta 2003 je v Sloveniji vložil že več kot 2,3 milijarde evrov. 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih sedmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2250 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili ter pionir na razvijajočem se področju digitalnih terapevtikov na recept. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com