Lek reciklira že 92 odstotkov proizvedenih odpadkov

  • Razvojno-proizvodni  lokaciji v Mengšu in Ljubljani sta se uvrstili med nosilce vzorčnih projektov, ki bodo Novartisovim lokacijam po vsem svetu v pomoč pri doseganju ogljične nevtralnosti, zmanjševanju količine  porabljene vode in odloženih odpadkov.  
  • Lek je  v preteklem letu za 3 odstotke povečal učinkovito rabo energije, za 9 odstotkov  učinkovito rabo vode in za 12 odstotkov zmanjšal delež nerecikliranih odpadkov.
  • V Razvojnem centru Slovenija z  uporabo modeliranja napovedujejo izsledke bioekvivalenčnih študij, s čimer skrajšujejo  razvojni čas in zmanjšujejo tveganja pri razvoju zdravil.
  • Gradnja novih laboratorijev za farmacevtski in analitski razvoj v  vrednosti 8,3 mio. USD je tik pred koncem.
7. 8. 2019

K Novartisovi odločitvi, da lokacijama v Slovenijizaupa vzorčni projekt za prenos svoje nove okoljske strategije v lokalno uresničevanje,so prispevali Lekova kultura inovativnosti, dosežki in desetletna tradicijaenergetskega menedžmenta. Strokovnjaki v Mengšu in Ljubljani tako že iščejopoti za ogljično, plastično in vodno nevtralnost, ki najbi jih v Novartisu dosegli pred koncem prihodnjega desetletja.

V preteklem letu so v Leku za 3 odstotke izboljšali učinkovitost rabe energentov, kar je omogočilo, da so ob 4-odstotni količinski rasti proizvodnje povečali rabo energije le za 1,3 odstotka. Uspešno so uvedli projekt aktivnega energetskega menedžmenta za optimalno delovanje vseh energetskih sistemov v Ljubljani in Mengšu, kar letos uvajajo tudi na prevaljski in lendavski lokaciji.

Z različnimi izboljšavami so prihranili okoli 16,5 TJ energije in proizvedli ter v zrak izpustili za 560 ton manj CO2, kar je enakovredno 28.000 novo zasajenim drevesom.* Za 9 odstotkov so povečali tudi učinkovitost rabe tehnoloških voda in delež nerecikliranih odpadkov zmanjšali za 12 odstotkov. »V Leku tako recikliramo že 92 odstotkov vseh nastalih odpadkov, kar je za odstotek več kot leto prej,« je povedala Mojca Bernik, Lekova odgovorna oseba za okolje. »Celotno porabo surovin in celotno količino proizvedenih odpadkov smo kljub 4-odstotni količinski rasti proizvodnje ohranili na ravni leta 2017.«

S širjenjem digitaliziranih procesov prispevajo k dostopnejšemu zdravljenju in dolgoročno vzdržni farmacevtski proizvodnji, vse bolj pa digitalizacija vstopa tudi v razvoj zdravil. Tako v Razvojnem centru Slovenija že desetletje uveljavljajo modeliranje v razvoju zdravil in ga zdaj uporabljajo na vseh področjih razvoja, ne le pri in vitro/in vivo korelacijah. Raziskovalka dr. Jerneja Opara je z uporabo najsodobnejših digitalnih tehnologij razvila znanstveno metodologijo za napoved izsledkov bioekvivalenčnih raziskav, ki bistveno prispeva k nadpovprečni uspešnosti tovrstnih študij v Sandozu. Tudi sicer se Sandoz uveljavlja kot pionir na področju digitalizacije zdravja in kot vodilni proizvajalec digitaliziranih zdravil. Letos mu je namreč uspelo pri ameriški Agenciji za hrano in zdravila (FDA) registrirati prvi digitalni terapevtik (reSET), mobilno zdravstveno aplikacijo na recept, in isto aplikacijo v kombinaciji z učinkovino buprenorfin (reSET-O). Namenjena sta zdravljenju odvisnosti od drog.

Razvojni center Slovenija prav v teh dneh končuje gradnjo novih laboratorijev v Ljubljani, s čimer bo še povečal zmogljivosti farmacevtskega in analitskega razvoja. S tem bo utrdil svoj položaj vodilnega Sandozovega razvojnega centra, specializiranega za tehnološko zahtevne razvojne projekte.

Lek je že desetič javno objavil pregled svojih okoljskih vplivov in deveto zaporedno trajnostno poročilo. Pripravljeno je po mednarodnih merilih EMAS, POR, GRI GS in v odnosu do trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Dostopno je na spletni povezavi: https://www.lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/.

* Vpliv zmanjševanja porabe električne energije na zmanjševanje emisij CO2 je enakovreden vplivu sajenja dreves. Pri tem predpostavljamo, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.

* * *

Novartis  je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Prizadevamo si odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global in našemu blogu www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 105.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave innapovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane napodlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, daso predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidiposlovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com