Trdni izdelki Lendava praznujejo deseto obletnico uspešnega delovanja

  • Lekova enota Trdni izdelki Lendava se je v desetih letih iz start-up enote razvila v globalno strateško Novartisovo enoto za zadnjo fazo proizvodnje zdravil. V okviru Novartisovega prihodnjega strateškega razvoja je enota dobila priložnost, da se v prihodnjih letih razvije v enega ključnih delov originatorske farmacevtske proizvodnje Novartisa na globalni ravni. 
  • Novartis je v desetih letih v enoto Trdni izdelki Lendava vložil več kot 100 milijonov evrov. V letu 2019 sodijo naložbe v tej enoti med največje naložbe za podporo rasti v Novartisovih Tehničnih dejavnostih (NTO) na globalni ravni. Skupna vrednost naložb v enoto bo v letu 2019 znašala več kot 10 milijonov evrov, podobne letne obsege naložb enota beleži tudi v predhodnih letih.
  • Lekova lokacija v Lendavi je že več kot 30 let stabilen del pomurskega gospodarstva in življenja. Zaradi nenehne rasti, odgovornega odnosa do lokalnega okolja in novih zaposlitev ima Lek velik gospodarski ugled v regiji. 
13. 6. 2019

Leto 2019 je za Lekovo lokacijo v Lendavi še posebej pomembno, saj ena od njenih dveh enot – Trdni izdelki Lendava – praznuje deseto obletnico ustanovitve. V tem času je enota dinamično rasla in se razvijala. S povečanjem obsegov proizvodnje, stalno rastjo števila zaposlenih in znatnim povečanjem kompleksnosti proizvodnega portfelja so se Trdni izdelki Lendava razvili v globalno strateško Novartisovo enoto za zadnjo fazo proizvodnje zdravil (pakiranje), od koder se sproščajo izdelana zdravila na številne svetovne trge.

Trdni izdelki Lendava oskrbujejo več kot 120 svetovnih trgov z več kot 85 molekulami in 4000 različnimi oblikami zdravil iz Novartisovih tovarn po vsem svetu. V prvih letih delovanja je delo potekalo na 6 polnilno-pakirnih linijah, danes na 21. Do konca leta 2019 bo na lokaciji delovalo 25 linij, s čimer bo enota Trdni izdelki Lendava postala obrat z največ proizvodnimi pakirnimi linijami za zdravila v trdni obliki v Novartisu na globalni ravni.

Enota v zadnjih letih beleži povprečno več kot 30-odstotno letno rast obsegov proizvodnje. Do leta 2017 je odpremila več kot 290 milijonov pakiranj zdravil, samo v letu 2018 pa kar 171 milijonov. Enota danes predstavlja ključno področje rasti in strateškega napredka Lekove lendavske lokacije.

Enota je ob zagonu imela 35 sodelavcev, danes je v njej več kot 470 redno zaposlenih, intenzivno dodatno zaposlovanje pa poteka tudi v letu 2019. Več kot 89 odstotkov zaposlenih v enoti Trdni izdelki Lendava prihaja iz Pomurja. Število zaposlenih neprestano raste in predstavlja že skoraj 70 odstotkov vseh zaposlenih lendavske lokacije. Samo v letu 2018 se je enoti pridružilo več kot 100 novih sodelavcev. Trdne izdelke Lendava odlikuje tudi velika raznolikost vodstvene ekipe, saj ženske zasedajo več kot 40 odstotkov vodstvenih položajev.

Novartis je v desetih letih v enoto Trdni izdelki Lendava vložil več kot 100 milijonov evrov. Leta 2015 je Novartis v izgradnjo visokoregalnega skladišča in nove proizvodne zmogljivosti v Trdnih izdelkih Lendava vložil več kot 25 milijonov evrov. To je bila največja Novartisova naložba v Sloveniji do takrat. Konec leta 2017 in v letu 2018 je bila vzpostavljena tehnološko izjemno zahtevna pakirna linija za originatorska zdravila, za posebno pomembna zdravila po presaditvah organov. V zadnjem letu se izvajajo in se bodo tudi v prihodnje številne dejavnosti enote, vezane na končno fazo proizvodnje (pakiranje) večjega števila novih Novartisovih inovativnih zdravil, ki jih spremljajo tudi znatna naložbena vlaganja.

Vse naložbene projekte spremljajo tehnološke inovacije, standardizacije in harmonizacije pri tehnoloških postopkih in uvajanju izdelkov ter izboljšave učinkovitosti procesov.

»Na podlagi znanja in izkazanih sposobnosti je Novartis dal enoti Trdni izdelki Lendava priložnost, da se razvije v lokacijo za zaključno stopnjo izdelave in oskrbovanja z zdravili najvišje dodane vrednosti, inovativnih zdravil Novartisovih Farmacevtike in Onkologije. Ta korak je izjemnega pomena tako za Novartis v Sloveniji kot za Slovenijo, saj odpira priložnost, da k nam pridejo inovativne tehnologije in izdelki prihodnosti, Slovenijo pa postavlja na globalni zemljevid inovativne farmacije. Novartis zaupa slovenskemu znanju in izkušnjam ter v Sloveniji vlaga v tehnologije prihodnosti,« je povedal dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava.

Lekova lokacija v Lendavi je že več kot 30 let stabilen del pomurskega življenja in gospodarstva. Zaradi nenehne rasti in novih zaposlitev ima Lek velik gospodarski ugled, kar je pripoznala tudi Občina Lendava in enoti v letih 2012 in 2015 podelila priznanje za najpomembnejše dosežke v gospodarstvu. 

Enota Trdni izdelki Lendava pomembno prispeva lokalni skupnosti, predvsem s podpiranjem različnih humanitarnih in drugih društev ter s partnerstvom s šolami, zdravstvenimi in socialnimi ustanovami. S prostovoljnim delom Lekovi zaposleni vsako leto pomagajo domačemu okolju – v zadnjih petnajstih letih so namenili več kot 2856 prostovoljskih ur in izvedli več kot 26 dejavnosti. V Lendavi pa so posebej ponosni še na dolgoletno sodelovanje z dvojezičnima osnovnima šolama in srednjo šolo, ki jim pomeni most do morebitnih novih kadrov. 

S tehnološkimi inovacijami in posodabljanji Lek povečuje svojo okoljsko učinkovitost. Lek je prva in edina farmacevtska družba v Sloveniji, ki je vključena v EMAS, shemo EU za odgovorno upravljanje vplivov na okolje. Njihov temeljni pristop je preprečevanje vseh vrst onesnaževanja, vlaganja v okoljske tehnologije pa so sestavni del vseh naložb in odločitev. Zavezanost povečevanju okoljske učinkovitosti enota Trdni izdelki Lendava dosega s tehnološkimi inovacijami in posodabljanji, pa tudi z vlaganjem v lokalne pobude, kot je Čistilna naprava Lendava, skupni projekt Leka in Občine Lendava, ki predstavlja uresničevanje njunega interesa za čiščenje industrijskih in komunalnih voda ter ohranjanje naravnega okolja. 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. 

Sandoz

Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Prizadevamo si odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global in našemu blogu www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 105.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com