Družba Lek med podpisniki Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju

  • Na Slovenskem forumu o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu je deset velikih slovenskih podjetij podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. 
  • V imenu družbe Lek je zavezo podpisala Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev in članica uprave Leka d. d. Podjetje je s tem dodatno izkazalo spoštovanje človekovih pravic in integritete pri svojem poslovanju. 
  • Glavni namen foruma, ki so ga organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je promocija Nacionalnega akcijskega načrta RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. 
31. 5. 2019

Deset slovenskih velikih podjetij je na Slovenskem forumu o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. Podpisniki, med katerimi je tudi družba Lek, so se zavezali k spoštovanju človekovih pravic pri svojem delovanju ter k izogibanju in preprečevanju negativnih vplivov na človekove pravice. Globalna družba Novartis, katere del je Lek, je že danes polno zavezana članica na področju človekovih pravic. 

Forum so skupaj organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, njegov glavni namen pa je promocija Nacionalnega akcijskega načrta RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in uresničevanje smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu na nacionalni ravni. Namenjen je bil predstavnikom podjetij, ki gojijo kulturo spoštovanja človekovih pravic in ta v njihovem delovanju predstavlja posebno prednost. Mednarodni in domači predavatelji so s primeri dobre prakse predstavili, zakaj mora vsako podjetje človekove pravice umestiti med svoje temelje poslovanja in delovanja, še posebej pri poslovanju, povezanem z mednarodnimi javnimi razpisi in arbitražami. Kot so izpostavili na dogodku, je Slovenija 22. država na svetu, ki je sprejela akcijski načrt Združenih narodov na področju spoštovanja človekovih pravic. 

Zaveza o spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, ki so jo na dogodku podpisala izbrana velika podjetja v Sloveniji, temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, sprejeti s strani Generalne skupščine ZN leta 1948, in drugih relevantnih mednarodnih dokumentih s področja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih. Opredeljuje umestitev spoštovanja človekovih pravic med temeljna načela podjetja, imenovanje skrbnika za človekove pravice znotraj podjetja, izvajanje skrbnega pregleda z namenom identifikacije ključnih dejavnikov tveganja za kršitve človekovih pravic, redno poročanje v letnem poročilu in spodbujanje spoštovanja človekovih pravic tudi pri poslovnih partnerjih. »V Novartisu in s tem tudi v Leku sta odgovorno poslovanje in spoštovanje človekovih pravic zapisana že v temelje delovanja podjetja. To je tudi osnova, na kateri snujemo in vzpostavljamo zaupanje bolnikov ter naših kupcev, zato to udejanjamo vsak dan – z internimi smernicami in kodeksom ravnanja, delovanjem v skladu z zakonodajo in spoštovanjem integritete kot bistva za našo odgovorno poslovno prakso. S podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju smo še nadgradili naše delovanje v tej smeri, obenem pa kažemo zrelost našega podjetja v poslovnem okolju na vseh ravneh,« je ob podpisu Zaveze dejala Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev in članica uprave Lek d. d. 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. 

Sandoz

Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Prizadevamo si odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in se vedno bolj osredotočajo na diferencirana zdravila z visoko dodano vrednostjo; v letu 2018 so predstavljale prodajo v višini 9,9 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global in našemu blogu www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 105.000 ljudi skoraj 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com