Jože Obersnel novi predsednik nadzornega sveta Leka

25. 7. 2000

Nadzorni svet Leka dal soglasje k projektu gradnje čistilne naprave v Lendavi Ljubljana, 25. julija – Nadzorni svet delniške družbe Lek je danes na svoji devetnajsti seji za novega predsednika izvolil Jožeta Obersnela, ki je član nadzornega sveta Leka od julija 1999 in v njem predstavlja interese kapitalske strani. Obersnel je na mestu predsednika nadzornega sveta Leka nasledil mag. Petra Filipiča, ki mu je letos junija potekel štiriletni mandat člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet Leka se je v nadaljevanju seje seznanil s tekočim poslovanjem družbe, izvajanjem strategije delniške družbe Lek ter sprejel poročilo o letošnji skupščini delničarjev.

V nadaljevanju je nadzorni svet delniške družbe Lek dal soglasje k projektu graditve čistilne naprave v Lendavi ter ustanovitvi skupnega podjetja Leka in Komunale Lendava. Podjetje bo skrbelo za organizacijo in realizacijo projekta ter kasneje za vzdrževanje delovanja čistilne naprave. Projekt obsega izgradnjo čistilne naprave in dogradnjo kanalizacijskega omrežja za potrebe industrijskega sektorja in lokalne skupnosti. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 3.3 milijarde tolarjev. Začetek izgradnje čistilne naprave je načrtovan konec septembra 2000, obratovati pa naj bi začela v marcu 2002.

V nadzorni svet Leka je bil 21. julija letos izvoljen tudi nov član, ki zastopa zaposlene. Mag. Marjan Novak je bil na to funkcijo izvoljen v skladu z 28. členom Poslovnika o delovanju sveta delavcev, in sicer po odstopu mag. Antuna Perčiča.

Marjan Novak je magister ekonomskih znanosti, delovanje delniške družbe Lek pa je – od leta 1991, ko se je zaposlil v njej – spoznaval na različnih delovnih področjih. Najprej je delal v enoti kozmetika, nato je bil vodja prodajnega oddelka za države v razvoju znotraj enote zunanja trgovina, med leti 1994 in 1997 pa je vodil Lekovo predstavništvo v Bratislavi na Slovaškem. Po vrnitvi v Ljubljano je delal kot direktor takratnega prodajnega področja regije zahodna Evropa in ostali razviti svet ter v letu 1999 prešel v finančni sektor, kjer je zadolžen za odnose z delničarji in investitorji.