Kako lahko digitalne rešitve vplivajo na boljšo kakovost življenja bolnikov s kroničnimi boleznimi

21. 11. 2018

Prihodnost je digitalna. To je bilo izhodišče že tretjega mednarodnega srečanja o inovacijah za bolnike EPIS (European Patient Innovation Summit), ki ga je organizirala farmacevtska družba Novartis. Razpravam pod naslovom »Krepitev položaja bolnikov – digitalna perspektiva« so se letos pridružili tudi predstavniki več kot 10 slovenskih združenj bolnikov. Srečanje se je zaključilo s sprejemanjem smernic za pripravo bele knjige o širitvi digitalnih tehnologij in njihovi uporabnosti za bolnike.

Srečanje EPIS je s pomočjo digitalne tehnologije povezalo več kot 10 držav, v katerih so predstavniki društev bolnikov prisluhnili predavanjem o trendih na področju digitalnih tehnologij in predstavitvam dobrih praks o uveljavljenih digitalnih tehnologijah, ki bolnikom že pomagajo lažje živeti s kronično boleznijo. Bolniki s kroničnimi boleznimi se namreč srečujejo s številnimi omejitvami in ovirami, kot so stigma zaradi bolezni, omejena mobilnost, pomanjkanje finančnih sredstev, šibka socialna mreža itd. Digitalne tehnologije jim lahko pri premagovanju teh ovir pomagajo. 

Poleg predavanj in predstavitev, ki so jih slušatelji spremljali preko video povezave, so potekale tudi lokalne razprave. V Sloveniji je razpravo moderiral Jan Koren iz Društva psoriatikov Slovenije in evropskega združenja za psoriazo EUROPSO. Predstavniki društev bolnikov so spregovorili o svojih potrebah ter predstavili digitalna orodja in aktivnosti, ki jih že izvajajo, in izkazalo se je, da so nekatera društva že zelo dejavna in napredna na tem področju. Vsi se strinjajo, da je prihodnost digitalna tudi za bolnike, ampak je treba poskrbeti tudi za digitalno opismenjevanje bolnikov ter primerno razmerje med digitalno podporo na eni strani in ohranjanjem osebne interakcije z zdravnikom na drugi strani. 

Ključna sporočila s srečanja EPIS o krepitvi položaja bolnikov s pomočjo digitalizacije lahko strnemo v sledeča področja, ki jih bo v prihodnje treba razvijati: digitalno opismenjevanje bolnikov, digitalizacija podatkov o bolniku in poenoteni sistemi v zdravstvu, digitalne tehnologije (aplikacije), ki bolniku omogočajo oziroma olajšajo samostojno življenje, možnost povezovanja bolnikov na digitalnih platformah ter omogočanje povezovanja bolnikov z zdravniki na digitalnih platformah.   

Kot je poudarila Laura McKeaveney, vodja komuniciranja z bolniki v Novartisu, je namen novih tehnologij, da z opolnomočenjem bolnikov okrepijo vlogo zdravnikov.