24. slovenski festival znanosti bo potekal pod geslom Narava, človek in eksperimenti

  • Na festivalu, ki ga soorganizirajo Slovenska znanstvena fundacija, farmacevtska družba Lek in Univerza v Ljubljani, se bo zvrstilo okoli 80 različnih znanstvenih dogodkov. 
  • Največ dogodkov bo udeležence navduševalo s predstavitvami eksperimentov, še zlasti naravoslovnih. Vstop na dogodke je prost.
  • Domicil festivalskega dogajanja sta Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za farmacijo, za udeležence bo odprta tudi Lavičkova zbirka v Leku.
19. 9. 2018

24. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo bo od torka, 25. septembra, do vključno četrtka, 27. septembra 2018 osrednja nacionalna arena populariziranja znanosti za vse, ki jih veseli osvajanje znanstvenih spoznanj. Letos bo festival potekal pod geslom Narava, človek in eksperimenti. Glavna partnerja pri pripravi in izvedbi festivala sta družba Lek in Univerza v Ljubljani.

Tokratno osrednje geslo festivala Narava, človek in eksperimenti usmerja pozornost na naravo, ki ji kot živa bitja pripadamo. Ob njenem spoznavanju se nam postavljajo številna vprašanja, še zlasti o našem odnosu do živali in rastlin, o lastni ogroženosti in osebni odgovornosti. In na ta vprašanja bodo s pomočjo izvajalcev programov poskušali poiskati odgovore tudi udeleženci festivala. 

Glavna organizatorica festivala je Slovenska znanstvena fundacija, dr. Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije je poudaril: »Naravo bomo predstavili tudi kot predmet družbenih sprememb, procesov in konfliktov. Največ dogodkov pa bo udeležence navduševalo s predstavitvami eksperimentov, še zlasti naravoslovnih, pa tudi umetniških v povezavi z znanostjo in sodobnimi tehnologijami.«

Soorganizatorici in soustanoviteljici Slovenske znanstvene fundacije sta Univerza v Ljubljani in družba Lek. 

Ob tem je prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica Univerze v Ljubljani povedala: »Radovednost  kot osnovno človekovo vrlino v zgodnjem otroštvu je potrebno spodbujati in razvijati. To ni le naloga staršev in vzgojiteljev, temveč tudi nas, ki delamo v znanosti. Einstein je nekoč rekel, da je večina ključnih idej v znanosti v bistvu preprosta in če se potrudimo, jih lahko izrazimo v jeziku in na način, ki je razumljiv vsakemu. Festival znanosti to poslanstvo odlično opravlja. Na Univerzi v Ljubljani  smo veseli, da taki dogodki obstajajo, zato nam je v čast in veselje, da lahko pri njih sodelujemo – s profesorji in raziskovalci z različnih fakultet. Univerza že dolgo ni več okostenela institucija, kjer je na eni strani predavatelj, na drugi strani pa vrste študentov, ki poslušajo in si povedano zapomnijo. Želimo si imeti vedoželjne in radovedne študente, ki imajo iskrice v očeh ter vpijajo nova znanja in jih tudi soustvarjajo. To je tudi za nas, učitelje, izziv, saj nam študenti nemalokrat zastavljajo vprašanja, ki v nas sprožijo novo radovednost, ta pa se prelije v nove raziskovalne probleme in ustvarja nova znanja. Zato si želim, da se festivala udeleži čim več mladih, njihovih učiteljev, pa tudi staršev. Gotovo se bomo lahko vsi kaj novega naučili in pogledali na svet z druge plati.«

»Znanstvene inovacije so ključ za doseganje našega poslanstva - iskanje novih poti za izboljšanje življenja ljudi. Soustvarjamo slovenski znanstveni prostor in se ob tem zavedamo, da nam lahko mladi vedoželjni in ambiciozni znanstveniki pomagajo odstreti drugačne poglede na izzive s katerimi se soočamo. Zato je naša podpora Festivalu znanosti prava naložba v zdravo prihodnost,« je povedal izr. profdr. Zdenko Časar, član uprave in predsednik sveta Slovenske znanstvene fundacije ter vodja analitike prototipov v Sandozovem razvojnem centru Slovenija.

V času festivala se bo na različnih lokacijah zvrstilo okoli 80 dogodkov namenjenih mladim, radovednim in ambicioznim ljudem. Glavni del programa, ki se navezuje na naravoslovje in uporabo eksperimentalne metode raziskovalnega delovanja, sta pripravili članici Univerze v Ljubljani: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za farmacijo. Festivalskemu dogajanju so se letos pridružili tudi izvajalci iz tujine, ki prihajajo iz Avstrije, Nemčije, Belgije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Svoja vrata bo odprla tudi Lavičkova zbirka, najobsežnejša farmacevtsko-medicinska zbirka v Sloveniji z izjemnim kulturnim, izobraževalnim in znanstvenim pomenom, katere lastnik je Lek.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2017 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2017 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global in našemu blogu www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2017 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,1 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 125.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com