Z inovativnimi idejami Lekovih zaposlenih do 34 milijonov evrov prihrankov

  • Prek spletne aplikacije, ki so jo v Sloveniji uspešno uvedli kot prvi v Novartisu, od lani oddajajo inovativne ideje vsi Novartisovi zaposleni. V petih letih so samo zaposleni v Sloveniji prispevali več kot 5500 inovativnih idej.
  • Promotorji inovativnosti na vseh Novartisovih razvojno-proizvodnih in proizvodnih lokacijah v Sloveniji spodbujajo odprto, kritično ter konstruktivno razmišljanje.
  • Največji del novega javno objavljenega poročila o Lekovih okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih je tudi tokrat posvečen vplivom na okolje, ob tem je posebej poudarjen pomen inovacij in izboljšav.
  • V preteklem letu so za 24 odstotkov zmanjšali skupne emisije hlapnih organskih spojin v ozračje, za 7 odstotkov so izboljšali učinkovitost rabe vode in za 10 odstotkov zmanjšali količino odpadkov na tono izdelka.
10. 9. 2018

Inovativnost je ključni del Novartisove kulture. Kot pojasnjuje dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških programov, je množično inoviranje tudi v Sloveniji postalo neprekinjeni proces. Zaradi vpliva, ki ga imajo stalne izboljšave in inovacije na kazalnike trajnostnega poslovanja, jim namenjajo poudarek tudi v pravkar objavljenem Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d. d. za leto 2017. 

Prav v Sloveniji so že leta 2012 pilotno uvedli aplikacijo Th!nk Novartis za spodbujanje zaposlenih k inovativnosti, ki je od lani na voljo zaposlenim v celotnem Novartisu. V petih letih delovanja aplikacije so zaposleni v Sloveniji oddali več kot 5500 predlogov, ki so jih nato pregledali strokovnjaki. Izboljšave so samo Leku prinesle že 34 milijonov evrov prihrankov.

Na vseh Novartisovih lokacijah v Sloveniji spodbujajo sodelavce k odprtemu, kritičnemu in konstruktivnemu razmišljanju tudi promotorji inovativnosti. Pomembne inovacije in izboljšave tako ne nastajajo le v raziskavah in razvoju ter na podlagi močno razvitega sodelovanja z znanstveno-raziskovalno sfero, temveč tudi s stalnimi predlogi za izboljšave zaposlenih, uvajanjem procesnih in tehnoloških izboljšav ter s prenosom novih tehnologij in postopkov. Zanimivo je, da velik delež zamisli za izboljšave tehnoloških procesov v proizvodnji nastane v neformalnem druženju zaposlenih in nato preraste v rešitve, ki prinašajo konkretno gospodarsko korist.

Pomemben del Lekovih tehnoloških in procesnih izboljšav je namenjen kakovostnemu upravljanju vplivov na okolje. Za projekte za varovanje okolja so tako v zadnjih šestih letih namenili 21,5 milijona evrov, v preteklem letu pa 5 milijonov evrov. Med drugim so v Mengšu kljub povečanemu obsegu proizvodnje za 33 odstotkov zmanjšali skupne emisije hlapnih organskih spojin v ozračje, od leta 2012 pa za 55 odstotkov. V Lendavi so z optimizacijo zaprtih krogov rabe hladilne vode zmanjšali porabo sveže vode za 11 odstotkov in povečali učinkovitost hlajenja. Kljub precej nižjim vrednostim od dovoljenih so v Ljubljani še znižali raven hrupa z vgradnjo dodatnega dušilca zvoka, na Prevaljah pa uveljavljajo zahteven Novartisov standard za nizek delež zdravilnih učinkovin v vodah (API), ki je bistveno strožji od evropske zakonodaje. 

»S številnimi ukrepi smo v Leku v letu 2017 za kar 24 odstotkov znižali skupne emisije hlapnih organskih spojin v ozračje in za 7 odstotkov izboljšali učinkovitost rabe vode,« je povedala Mojca Bernik, odgovorna oseba za okolje. 

Uspešnost Lekovih prizadevanj za izboljšanje učinkovitosti pri okoljskih kazalnikih kažejo podatki, da so kljub povečani proizvodnji zmanjšali količino proizvedenih odpadkov za nekaj manj kot 1 odstotek, količino odpadkov na tono izdelka pa za 10 odstotkov. Raba energije je bila večja za 0,4 odstotka, medtem ko so učinkovitost rabe energentov izboljšali za 9 odstotkov.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d. d. je že sedmo zapored in je eno redkih javno objavljenih tovrstnih poročil v Sloveniji. Pripravljeno je po standardih trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative) ter v skladu z Novartisovo politiko odgovornega poslovanja, priporočili EMAS in Programom odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (POR), čeprav v družbi Lek kot del mednarodne korporacije z novo slovensko zakonodajo niso obvezani k njegovi objavi. Poročila so dostopna na spletni povezavi https://www.lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2017 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2017 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global in našemu blogu www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2017 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,1 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 125.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com