Ukrepi, ki jih sprejemamo v Novartisu v Sloveniji za zajezitev širitve koronavirusa (COVID-19)

1. 1. 2021

Ljubljana, 21. april 2020 - Novartis v Sloveniji otrokom podaril računalnike za pomoč pri izobraževanju na daljavo med pandemijo covida-19 Več >
Ljubljana, 17. april 2020 - Predsednik republike Borut Pahor je obiskal mengeško lokacijo Novartisa v Sloveniji, kjer izdelujejo razkuževalno sredstvo, namenjeno donacijam lokalnim skupnostim Več >
Ljubljana, 15. april 2020 - Novartis objavil donacijo hidroksiklorokina za Slovenijo Več >
Ljubljana, 10. april 2020 - Zavzetost zaposlenih se je v času pandemije še povečala Več >
Ljubljana, 8. april 2020 - Novartis napovedal načrt za začetek klinične študije za zdravilo Jakavi® (ruksolitinib) za uporabo pri bolnikih s hudo okužbo s COVID-19 in vzpostavitev mednarodnega programa sočutne uporabe Več >
Ljubljana, 28. marec 2020 - Novartis Sloveniji podaril 500.000 ameriških dolarjev za pomoč pri obvladovanju pandemije COVID-19. Več >

Kakšne ukrepe ste sprejeli za delo v času pandemije koronavirusne bolezni?

Novartisov odziv na COVID-19

Ključna področja, ki jih ves čas pandemije postavljamo v ospredje, so zdravje, varnost in dobro počutje naših zaposlenih, nemotena oskrba bolnikov z zdravili in vračanje družbi, v kateri delujemo.

V luči globalne krize je Novartis hitro mobiliziral svoje raziskovalno razvojne zmogljivosti, zdravila, strokovno znanje iz kliničnih preskušanj in človekoljubno pomoč za spopadanje s pandemijo COVID-19.

Zaveze glede dostopa in oblikovanja cen

Novartis izdeluje 15 zdravil, ki zdravijo ključne simptome COVID-19, in so državam z nizkimi ter srednjimi dohodki na voljo po neprofitnih cenah. Sandoz, divizija družbe Novartis za generična zdravila in podobna biološka zdravila, prav tako ohranja stabilne cene košarice osnovnih zdravil, ki bi lahko pomagala pri zdravljenju COVID-19, in sodeluje z ameriškim podjetjem Civica Rx, da bi podprl stabilno oskrbo z osnovnimi generičnimi bolnišničnimi zdravili. Dejavnosti za globalni Novartisov portfelj 15 molekul zdravil vodi Sandoz d. d.

Ponosni smo, da preko naše družbe Sandoz d. d. dosegamo bolnike v več kot 70 državah po svetu in izboljšujemo dostopnost zdravil. Tudi v času pandemije je bilo poslovanje nemoteno, celo več – v tem času smo v marsikateri državi  priskočili na pomoč z donacijami, tudi zdravil. Z izjemnim odzivom podjetja na globalni ravni smo v 24-ih državah izpeljali kar 26 donacij. Prav tako smo v tem času pomagali v humanitarni krizi v Bejrutu, kjer smo donirali nujno potrebna generična zdravila za bolnišnice in ambulante.

Sklad za skupnosti

Novartis je velik del pozornosti med svetovno pandemijo namenil tudi podpori skupnostim v državah, kjer delujemo. Zavezal se je, da bo prek sklada za odziv na COVID-19 doniral 40 milijonov USD za podporo skupnostim po vsem svetu, ki jih je prizadela pandemija. Poleg tega sta Novartis in Novartisova fundacija v ZDA ustanovili sklad za odziv na COVID-19 v ZDA, ki bo zagotovil denarne in materialne donacije v skupni vrednosti 5 milijonov USD za takojšen odziv na pandemijo v ZDA in okrevanje po njej.

V Sloveniji smo Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije iz globalnega sklada za podporo skupnostim po vsem svetu, ki jih je prizadela pandemija COVID-19, podarili 500.000 ameriških dolarjev kot pomoč njihovim prizadevanjem za omilitev pandemije COVID-19.

Poleg že omenjene pomoči v denarju, za katero smo od Rdečega križa in Zveze prijateljev mladine prejeli iskreno srčno zahvalo, smo osnovnim šolam v krajih, kjer delujemo, namenili 40 kompletov računalniške opreme. Pandemija namreč ni pomenila samo zdravstvene, ampak predvsem socialno stisko mnogih družin. Prav pri otrocih so se socialne razlike še poglobile in tu smo želeli prispevati en delček k rešitvi problema.

V našem podjetju se je izkazalo, da močno poslanstvo in organizacijska kultura pomembno prispevata k ustvarjanju spodbudnega delovnega okolja. Prav poslanstvo – izboljševati življenje bolnikov – je bilo tisto, kar je zaposlene gnalo ne le k doseganju, temveč tudi preseganju njihovih nalog. Samo kot primer: ob splošnem pomanjkanju razkuževalnih sredstev smo jih začeli delati sami in več kot 106 ustanovam (zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji) donirali 27.050 litrov.

Sodelovanje s partnerji

Prizadevamo si, da bi čim bolje izkoristili svoje zmožnosti pri odkrivanju, razvoju in povečevanju obsega proizvodnje. Sodelujemo z več zunanjimi deležniki, vključno s pobudo za pospešen razvoj zdravil in diagnostike proti COVID-19 (Therapeutics Accelerator), ki jo podpirajo Fundacija Billa in Melinde Gates, Wellcome Trust in MasterCard, pa tudi z usmerjenim partnerstvom COVID-19, ki ga podpira pobuda za inovativna zdravila (Innovative Medicines Initiative).

Podpora našim sodelavcem

Med ključnimi področji, ki jih ves čas pandemije postavljamo v ospredje, so zdravje, varnost in dobro počutje naših zaposlenih.

Tako smo za zagotovitev zdravega in varnega delovnega okolja takoj poskrbeli za zadostno količino zaščitne opreme in osveščali sodelavce o njeni pravilni uporabi ter v prvem valu pandemije nemudoma zagotovili delo na daljavo za več kot 1700 sodelavcev. Uvedli smo fleksibilne oblike dela, nadzorovali število okužb in bližnjih stikov, omogočili testiranje na COVID-19, organizirali varstvo otrok sodelavcev v občinah, kjer delujejo naše enote, dali 12 dodatnih dni dopusta za sodelavce, ki niso imeli drugih možnosti za zagotovitev varstva otrok, ponudili brezplačno cepljenje proti sezonski gripi več kot 1000 sodelavcem in njihovim družinskim članom, organizirali psihološko svetovanje za sodelavce in številne druge dejavnosti, ki so sodelavcem olajšale ter seveda še vedno olajšujejo spopadanje s trenutnimi razmerami.

V želji zaščititi sodelavce, ki jih nujno potrebujemo za vzdrževanje in potek poslovnih procesov na vseh področjih, je v našem podjetju obvezno delo na daljavo za vse sodelavce, ki jim narava dela to omogoča. Tako da trenutno v Novartisu v Sloveniji od doma dela več kot 1800 sodelavcev.

Digitalizacija poslovanja zaposlenim omogoča nemoteno nadaljevanje rednega dela in prinaša pomembne inovativne rešitve

Fleksibilne oblike dela je Novartis začel uvajati in promovirati že pred vrsto leti v sklopu svojih prizadevanj za raznolikost in vključenost. V Sloveniji smo nekatere oblike takega dela uvedli že pred nekaj leti, še bolj pa jih spodbujamo v zadnjem času. Zavedamo se, da so fleksibilni načini dela pomembni za zadovoljevanje potreb naših zaposlenih in našega poslovanja na vse bolj konkurenčnem globalnem trgu. Novartis podpira kulturo fleksibilnih oblik dela, seveda če to dopuščata narava in proces dela, z namenom uravnoteženja poslovnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ključno pri tem je zaupanje med vodjo in zaposlenim.

Omogočanje dela na daljavo je dejstvo, ki nas razlikuje od marsikaterega podjetja, v času pandemije COVID-19 pa se je še toliko bolj izkazalo, kako pomembna je digitalizacija in kako pomembno je, da Novartis tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji že vrsto let načrtno vlaga v to. Vsa srečanja, sestanke, posvetovanja smo hitro in brez težav preselili na splet. Na tem področju vseskozi izpopolnjujemo potrebno infrastrukturo in sodelavce izobražujemo, zato je v prvem valu pandemije brez težav več kot 1500 sodelavcev nemudoma prešlo na delo do doma že prvi dan.

Nov delovni model Odgovorna izbira

Sodelavce, ki jim narava dela omogoča delo na daljavo, smo prosili za povratne informacije o tem, kako so se v času pandemije spremenile njihove delovne navade. Na podlagi teh informacij smo uvedli nov delovni model, ki ga imenujemo Odgovorna izbira. Cilj je izboljšati osebno in poslovno uspešnost zaposlenih, jim ponuditi podporo pri oblikovanju prilagodljivega delovnega prostora, ki bo zanje udoben, učinkovit in jim bo omogočal delati najboljše – kjerkoli in kadarkoli.

V prvem koraku implementacije programa Odgovorna izbira smo se v Novartisu v Sloveniji osredotočali na zagotovitev podpore pri ureditvi prilagodljivega delovnega prostora skladno z zahtevami slovenske zakonodaje. Sodelavci, katerih narava dela v celoti oziroma delno omogoča delo na daljavo, so prejeli enkratno nadomestilo v vrednosti 425 evrov bruto.

Pri ureditvi bolj udobnega in prilagodljivega delovnega prostora zaposlenim pomagamo še s številnimi nasveti in namigi o ergonomiji ter z nasveti glede računalniške opreme in pisarniškega pohištva.

MedLex – prva mobilna aplikacija za zdravnike in farmacevte

Slovenskim zdravnikom in farmacevtom smo ponudili prvo Lekovo mobilno aplikacijo, ki smo jo poimenovali MedLex. Številni sodelavci iz različnih enot doma v Sloveniji in v Sandozu ter Novartisu po svetu so s svojim znanjem in delom pripomogli, da smo izvirno idejo o prvi mobilni aplikaciji za strokovno javnost uspeli uresničiti v MedLexu. Lek je v strokovni javnosti že zdaj bil prepoznan kot vodilno podjetje v digitalni komunikaciji in z MedLexom smo ta ugled še okrepili.

V MedLexu so zdravnikom in farmacevtom na voljo priporočila, smernice, algoritmi in odmerne sheme, ki jih pogosto potrebujejo pri svojem delu. Digitalna zbirka medicinskih strokovnih informacij MedLex jim omogoča, da imajo ključne informacije hitro pri roki, kadarkoli jih potrebujejo za obravnavo bolnikov in njihovo zdravljenje.

Mešana resničnost – tehnologija, ki nam omogoča nove načine dela in sodelovanja

Nenehno razvijamo kulturo inovativnosti, nove načine dela ter z ustvarjalnostjo in pogumom izboljšujemo medsebojno sodelovanje. Ko je pandemija COVID-19 popolnoma spremenila naša življenja, smo morali prilagoditi način dela in premisliti o številnih izzivih, ki so jih povzročile nove izredne okoliščine. Dokazali smo, da smo sposobni hitro in učinkovito organizirati delo v laboratorijih, proizvodnji in delo na daljavo.

Pomembno orodje na delovnem mestu, ki povsem na novo raven dvigne povezljivost zaposlenih v domačih pisarnah s sodelavci, ki delajo na lokacijah, je uporaba mešane resničnosti.

V pilotnem projektu, ki se je začel izvajati nedavno, bo tehnologija mešane resničnosti uporabljena za pomoč na daljavo (za notranje in zunanje partnerje), vizualizacijo procesov in struktur, pregledovanje ter upravljanje sredstev in storitev, uvajanje sodelavcev, učenje in izmenjavo znanja, prenose procesov, nove načine dela v prostorih, kjer je število ljudi omejeno, in še veliko več. Za implementacijo mešane resničnosti v vsakdanje delo so zgoraj naštete prednosti šele začetek, saj ima opisana tehnologija neomejen potencial, ki ga še naprej raziskujemo.

Kako skrbite za varnost sodelavcev, ki morajo zaradi zagotavljanja nemotene dobave zdravil prihajati ne delovno mesto (proizvodnja, laboratoriji), in tudi za sodelavce, ki delajo od doma?

Delo na daljavo večinoma ostaja del »nove realnosti«, seveda pa ni mogoče, da bi vsi sodelavci delali na daljavo. Z zmanjšanjem števila sodelavcev, ki prihajajo na naše lokacije, lahko zaščitimo tiste zaposlene, ki delajo v laboratorijih in proizvodnji ter še vedno vsak dan pridejo na delovno mesto.

Preprečujemo širjenje novega koronavirusa

  • Sodelavce smo oskrbeli z zaščitnimi maskami, rokavicami za osebne namene in zadostno količino razkuževalnega sredstva. Hkrati smo jih poučili in stalno spodbujamo na pravilno rabo zaščitnih mask in druge varovalne opreme,  poskrbeli pa smo tudi za varno zbiranje uporabljenih zaščitnih sredstev.
  • Novartis je pripravil globalne smernice za potovanja iz poslovnih in osebnih razlogov v času COVID-19.
  • Obiskovalcem in dobaviteljem, ki prihajajo v naše poslovne in proizvodne prostore, ob prihodu z avtomatskimi merilci telesne temperature merimo telesno temperaturo, sicer pa vse službene sestanke izvajamo v virtualnem okolju s pomočjo spletnih orodij, ki omogočajo izvedbo srečanj na daljavo.
  • Sodelavcem, ki lahko svoje delovne obveznosti učinkovito opravijo doma, smo omogočili delo na daljavo.
  • V času, ko ni bilo zagotovljenega javnega prevoza in so morali nekateri zaposleni uporabljati lastni prevoz, se je povračilo stroškov prevoza na delo in z njega obračunavalo kot povračilo kilometrine in ne kot mesečne vozovnice.
  • Da bi zagotovili najboljše možne higienske pogoje, smo ustrezno organizirali prehrano naših sodelavcev. Poskrbeli smo za varnostno označitev potrebne razdalje v jedilnicah, prerazporedili smo stole in mize, da smo omejili število oseb v jedilnicah, na mize smo namestili tudi pregrade iz pleksi stekla. Na jedilne mize smo namestili razkužila in brisačke. Da bi, kolikor se le da, omejili gnečo v jedilnicah, smo pripravili točen razpored kje, kdaj in koliko zaposlenih na posamezno enoto lahko vstopi v jedilnico. Če se zgodi, da v jedilnicah ni več prostih mest, lahko zaposleni dobijo tudi »lunch paket« in ga odnesejo s seboj v pisarno. Organizirali smo tople obroke za dostavo na dom tudi za tiste sodelavce, ki delajo na daljavo.

Redna in transparentna komunikacija

V kriznih razmerah je pogosto težko razumeti, kaj se pravzaprav dogaja, in predvideti, kaj bo prinesla naslednja ura ter naslednji dan. Še posebej negotov je čas ob začetku krize, saj so na voljo le omejene informacije, a je treba kljub temu oziroma prav zato zaposlene nujno obveščati o razvijajočih se razmerah. Še tako dobri ukrepi ne pomenijo nič, če zanje nihče ne ve. Odkrita, jasna in redna komunikacija je bistveni element uspešnega delovanja organizacije, še toliko bolj to velja ob kriznih stanjih. Komunikacija je vez, ki nam omogoča, da še tako nepredvidljiva situacija postane bolj obvladljiva.

Komunicirati smo začeli, že preden je večina sodelavcev ostala doma, saj so se stvari v državah okrog nas že pred tem kazale kot krizne in je to dalo slutiti, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi pri nas. Že vnaprej smo iskali rešitve, kako najbolje obveščati zaposlene o tem, kaj se dogaja. Hitro in učinkovito smo se organizirali in jasno ter pregledno začeli sporočati ključne informacije.

Skrbimo za psihofizično dobrobit naših zaposlenih

  • Za tiste, ki delajo na daljavo, smo pripravili vrsto praktičnih nasvetov za čim lažje privajanje na nove delovne okoliščine ter uvedli vrsto priporočil in jim dali na voljo tudi več virtualnih orodij, s katerimi lahko skrbijo za svoje zdravje in boljše počutje.
  • Sodelavcem, ki zaradi narave dela (na primer delo z velikimi Excelovimi tabelami ipd.) oz. zdravstvenih ali drugih pomembnih razlogov pri delu na domu potrebujejo večji zaslon, smo omogočili izposojo službenih zaslonov.
  • Sodelavce redno obveščamo o sprejetih ukrepih in novostih na ravni družbe.
  • Sodelavcem in njihovim družinskim članom ter prijateljem nudimo tudi možnost izobraževanja in osebnega razvoja s pomočjo različnih virtualnih orodij, kot so Tignum X, Khan Academy in Coursera, ki vključuje programe certificiranih vodilnih svetovnih univerz, kot so Yale, Stanford ali Duke.

Ostajamo povezani

Zaposlenim smo omogočili dostop do internih Novartisovih virov tudi prek zasebnega mobilnega telefona. Tako so lahko sodelavci nemoteno dostopali do Novartisovih informacij, ostali na tekočem in povezani. Pripravili pa smo še orodje za hitro obveščanje sodelavcev v izrednih razmerah.

V prihodnje se bomo veliko posvečali vprašanju, kako vzdrževati motivacijo in zavzetost tako sodelavcev, ki do nadaljnjega delajo na daljavo, kot tudi tistih, ki prihajajo na delo v proizvodnjo in laboratorije ter skrbijo za nemoteno oskrbo zdravil doma in po svetu.

Zaposlovanje

Novartis je ena od družb, ki se je v času pandemije tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji izjemno hitro odzvala z različnimi načini dela. Ti so omogočili, da je proizvodnja življenjsko pomembnih zdravil za bolnike ostala nemotena, hkrati pa smo s hitrim odzivom poskrbeli za zaščito vseh zaposlenih z različnimi načini dela in drugimi rešitvami za psihofizično zdravje zaposlenih.

V času pandemije še naprej zaposlujemo in obenem usvajamo nove načine dela. Vse naše zaposlitvene dejavnosti, metode iskanja in izbire so v zadnjih mesecih popolnoma digitalizirane.

Nove zaposlitve načrtujemo tudi v prihodnjem letu. Naš glavni poudarek pri zaposlovanju v naslednjih mesecih bo na področjih raziskav in razvoja, dobavne verige in logistike, operativne odličnosti in vodenja projektov, poslovnih procesov in analitike, digitalizacije podatkov, zagotavljanja kakovosti ter strokovnega znanja v proizvodnih procesih. Ena od ključnih globalnih usmeritev Novartisa je postati in ostati prva izbira za najbolj perspektivne in talentirane kadre, zato je upravljanje talentov ena od naših prioritet. Želimo pritegniti najboljše, kar ponujajo zaposlitveni trg, fakultete, raziskovalni inštituti in druge izobraževalne ustanove.

Že vrsto let smo pri iskanju talentov in strokovnjakov zelo proaktivni ter izvajamo mednarodno uveljavljene projekte, kot sta BioCamp in Novartisov karierni zajtrk. Tudi letos te projekte nadaljujemo in jih zaradi razmer prenašamo na spletne platforme.

Kako ste se odzvali na ukrep začasne zaustavitve javnega prometa? So se pojavile težave z zagotavljanjem prevoza na delo pri zaposlenih? 

V Novartisu vseskozi natančno spremljamo situacijo, ukrepe pa prilagajamo skladno s tem, kako se razmere v državi razvijajo. Znotraj Novartisa imamo oblikovano ekipo Novartisovega sistema upravljanja kriznih situacij (NEM), ki se nenehno pripravlja na morebitne krizne situacije, zato imamo dobro definirano sosledje ukrepov, ki jih je treba sprejeti (glede na ukrepe Vlade RS).

V petek, 13. novembra, smo se na začasno zaustavitev javnega prometa odzvali takoj, ko je bila novica objavljena. Vse zaposlene smo obvestili o sprejetih dodatnih ukrepih, vezanih na ustavitev javnega prometa.

V času, ko ni bilo zagotovljenega javnega prevoza, smo povračilo stroškov prevoza na delo in z njega obračunavali kot povračilo kilometrine in ne v višini vrednosti mesečne vozovnice. Tak način obračunavanja velja v času odloka o prepovedi javnega prevoza. Obenem smo sodelavce pozvali, da kar največ uporabljajo lastno vozilo za prevoz na delo in z njega. Zaposlenim, ki nimajo možnosti lastnega prevoza, smo poiskali tudi druge možnosti, kot so taksi in druge oblike organiziranega prevoza, ter jim tako omogočili prihod na delo.

Naše poslovanje poteka nemoteno, saj proizvodnja življenjsko pomembnih zdravil za bolnike ne sme zastati.

Kako trenutne razmere vplivajo na proizvodnjo zdravil?

Poslujemo nemoteno, kar je v farmaciji še toliko bolj pomembno, saj proizvodnja življenjsko pomembnih zdravil za bolnike v nobenem primeru ne sme zastati.

Farmacevtska industrija ima specifično dinamiko delovanja, je bolj robustna in odporna na dogajanja na trgu kot nekatere druge industrije. Poleg tega so za nas kot del Novartisa, velike globalne farmacevtske družbe, tveganja, tako finančna kot različni tržni pretresi, lažje obvladljiva. To nam na eni strani daje večjo varnost in stabilnost, na drugi pa omogoča vpetost v ključne globalne razvojne trende. Ob tem v času pandemije na ravni Evropske unije sodelujemo tudi z drugimi farmacevtskimi podjetji ter evropskima združenjema inovativne in generične industrije (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations in MfE – Medicines for Europe) v prizadevanjih za nemoteno proizvodnjo in distribucijo zdravil. Trenutno obratujejo vsi Novartisovi proizvodni obrati, zagotavljanje proizvodnje življenjsko pomembnih zdravil pa je ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širitve koronavirusa trenutno naša primarna naloga.

V času pandemije COVID-19 smo zaradi odlične organizacije delovnih procesov in izredno zavzetih sodelavcev, ki so se na spremenjene razmere odzvali res izjemno, zagotovili nemoten pretok blaga in zdravil tako v Sloveniji kot globalno. Prav tako nam je uspelo nadaljevati vse razvojne dejavnosti, saj so sodelavci vpeljali vrsto inovativnih pristopov in procesov, ki so omogočili doseganje ciljev, tako da so bili vsi razvojni mejniki doseženi skladno z načrti.

V marsikateri enoti smo dosegli rekordne rezultate. Naši sodelavci iz Farmacevtskih učinkovin v Mengšu so na primer začeli proizvajati večje količine sredstva za razkuževanje, njegova proizvodnja se bo nadaljevala glede na izražene potrebe naših enot in sodelavcev. Marca so naši sodelavci v Trdnih izdelkih Ljubljana ponovno dosegli izjemno – proizvedli so kar 905 milijonov trdnih oblik. V enoti Oskrba so s hitro organizacijo, vzpostavitvijo novega procesa za ugotavljanje ter zmanjševanje tveganj v enoti in rednim spremljanjem notranjih ter zunanjih dejavnikov uspeli zagotoviti nemoteno oskrbo bolnikov z našimi zdravili tudi v času pandemije.

Uspešno krmarjenje skozi pandemijo COVID-19 nam je poleg zavzetih in predanih sodelavcev omogočilo tudi zgledno sodelovanje z državnimi in lokalnimi oblastmi, ki nam je bilo v veliko podporo in nam pomaga zagotavljati nemoteno poslovanje.

Še naprej natančno spremljamo razmere in svoje ukrepe prilagajamo skladno s tem, kako se razmere razvijajo.