Ukrepi, ki jih sprejemamo v Novartisu v Sloveniji za zajezitev širitve koronavirusa (COVID-19)

13. 5. 2020

Ljubljana, 21. april 2020 - Novartis v Sloveniji otrokom podaril računalnike za pomoč pri izobraževanju na daljavo med pandemijo covida-19 Več >
Ljubljana, 17. april 2020 - Predsednik republike Borut Pahor je obiskal mengeško lokacijo Novartisa v Sloveniji, kjer izdelujejo razkuževalno sredstvo, namenjeno donacijam lokalnim skupnostimVeč >
Ljubljana, 15. april 2020 - Novartis objavil donacijo hidroksiklorokina za Slovenijo Več >
Ljubljana, 10. april 2020 - Zavzetost zaposlenih se je v času pandemije še povečala Več >
Ljubljana, 8. april 2020 - Novartis napovedal načrt za začetek klinične študije za zdravilo Jakavi® (ruksolitinib) za uporabo pri bolnikih s hudo okužbo s COVID-19 in vzpostavitev mednarodnega programa sočutne uporabe Več >
Ljubljana, 28. marec 2020 - Novartis Sloveniji podaril 500.000 ameriških dolarjev za pomoč pri obvladovanju pandemije COVID-19. Več >

Kakšne ukrepe ste sprejeli za delo v času pandemije koronavirusne bolezni? 

Ob tem, ko se koronavirus (COVID-19) še naprej širi po vsem svetu, naša glavna skrb v Novartisu ostajata zdravje in varnost sodelavcev ter bolnikov po vsem svetu, zato je pomembno, da jih zaščitimo.

V Novartisu je nemotena proizvodnja življenjsko pomembnih zdravil za bolnike doma in po svetu prednostna naloga. Pravočasna in kakovostna oskrba slovenskega in svetovnih trgov z generičnimi in originatorskimi zdravili je ključnega pomena v skrbi za zdravje ter izboljševanje in podaljševanje življenja ljudi. Pri tem imajo nepogrešljivo vlogo vsi naši sodelavci, odgovornost do njih pa je naše vodilo. Ob pojavu pandemije COVID-19 smo zato že na začetku marca začeli sprejemati vrsto ukrepov za zaščito njihovega zdravja in tako zagotovili neprekinjeno poslovanje.

V skrbi za zdravje sodelavcev, ki hodijo na delo v proizvodnjo in laboratorije, smo uvedli številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Za vse druge sodelavce smo že od 11. marca priporočili delo od doma. Od ponedeljka, 16. marca, pa je v Novartisu v Sloveniji delo od doma obvezno za vse sodelavce, ki imajo prenosne računalnike. Prav tako so z 11. marcem strokovni sodelavci začasno prekinili delo na terenu. Danes dela od doma že več kot tretjina vseh Novartisovih sodelavcev v Sloveniji.

»Že takoj po prvih ukrepih, ko smo v Novartisu v Sloveniji strnili moči, se je pokazalo, da sta za uspešen spopad s krizno situacijo ključna dva dejavnika: jasno poslanstvo in močna kultura. Naši zaposleni so se odzvali izjemno, skoraj tretjina vseh sodelavcev je tako rekoč čez noč začela delati od doma. Sodelavci, ki prihajajo na delo v laboratorije in proizvodnjo, so pokazali izredno zavzetost, v marsikateri enoti smo v tem času dosegli rekordne rezultate. Nekateri sodelavci tudi hodijo pomagat v proizvodnjo. Vsi skupaj pa smo izjemno ponosni, da delamo v podjetju, ki je ne samo nadpovprečno odgovorno poskrbelo za svoje zaposlene, ampak je tudi zelo hitro doniralo finančna sredstva in zaščitno opremo organizacijam, ki so "na prvih bojnih linijah". Iz teh kriznih časov bomo izšli še močnejši,« je svoje misli strnil Robert Ljoljo, predsednik Novartisa v Sloveniji.

Ob tem bi želeli poudariti, da nam je pri uresničevanju mnogih ukrepov v veliko podporo zgledno sodelovanje z državnimi in lokalnimi oblastmi, ki nam pomagajo zagotavljati nemoteno poslovanje.

Digitalizacija poslovanja zaposlenim omogočila hitro nadaljevanje rednega dela 

Fleksibilne oblike dela je Novartis začel uvajati in promovirati že pred vrsto leti v sklopu svojih prizadevanj za raznolikost in vključenost. V Sloveniji smo nekatere oblike takega dela uvedli že pred nekaj leti, še bolj pa jih spodbujamo v zadnjem času. Zavedamo se, da je fleksibilno delo pomembno za zadovoljevanje potreb naših zaposlenih in za naše poslovanje na vse bolj konkurenčnem globalnem trgu.

Omogočanje dela od doma nas razlikuje od marsikaterega podjetja, v času pandemije COVID-19 pa se je še toliko bolj izkazalo, kako pomembna sta digitalizacija in Novartisovo tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji že dolgoletno načrtno vlaganje vanjo. Na tem področju vseskozi izpopolnjujemo potrebno infrastrukturo in sodelavce izobražujemo, zato nam je v trenutnih razmerah skoraj čez noč uspelo, da lahko več kot 1700 sodelavcev dela do doma.

Kako kot ena največjih gospodarskih družb v Sloveniji v teh časih podpirate lokalno skupnost? 

Novartis se poglobljeno posveča globalnim prizadevanjem za boj proti COVID-19 in pomaga vzdrževati stabilnost svetovnih zdravstvenih sistemov. Objavili smo obsežen sklop ukrepov, vključno z ustanovitvijo globalnega sklada v vrednosti 20 milijonov ameriških dolarjev za podporo skupnostim po vsem svetu, ki jih je prizadela pandemija COVID-19. Novartis se je zavezal tudi, da bo podaril do 130 milijonov odmerkov hidroksiklorokina za podporo odgovoru na pandemijo. Poleg tega se je pridružil dvema ključnima medpanožnima raziskovalnima pobudama – pobudi za pospešen razvoj zdravil in diagnostike proti COVID-19 (Therapeutics Accelerator), ki jo podpirajo Fundacija Billa in Melinde Gates, Wellcome in Mastercard, ter partnerstvu, ki ga organizira Pobuda za inovativna zdravila (Innovative Medicines Initiative). Novartis ločeno podpira tudi s COVID-19 povezana klinična preskušanja več Novartisovih zdravil. Sandoz, Novartisova divizija za generična in podobna biološka zdravila, pa je postal prva družba, ki se je zavezala, da ohrani stabilne cene za košarico osnovnih zdravil, ki bi lahko pomagala pri zdravljenju bolnikov s COVID-19.

V Novartisu v Sloveniji smo Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije iz Novartisovega globalnega sklada podarili 500.000 ameriških dolarjev kot pomoč njihovim prizadevanjem za omilitev pandemije COVID-19. Poleg tega smo več kot 70 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji do tega trenutka namenili osebno varovalno opremo in več kot 18.000 litrov razkuževalnega sredstva.

Ste omejili tudi sodelovanje s poslovnimi partnerji?

Za zmanjšanje možnosti morebitnega širjenja virusa smo omejili stik tudi s poslovnimi partnerji. Do nadaljnjega z njimi stopamo v kontakt prek telefona in elektronskih načinov obveščanja, sestanke z njimi pa opravljamo s pomočjo virtualnih orodij, ko je to mogoče.

Kako skrbite za varnost sodelavcev, ki morajo zaradi zagotavljanja nemotene dobave zdravil prihajati ne delovno mesto (proizvodnja, laboratoriji), ter tudi za sodelavce, ki delajo od doma?

Preprečujemo širjenje novega koronavirusa

 • Že ob pojavu prvih obolelih v Italiji smo pripravili navodila za higieno rok in kašlja ter poudarili pomen omejitve stikov z drugimi ljudmi, še posebej, če ti kažejo znake obolelosti.
 • Sodelavce smo oskrbeli z zaščitnimi maskami, rokavicami za osebne namene in zadostno količino razkuževalnega sredstva, ki so ga naši zaposleni izdelali kar sami. Hkrati smo jih poučili o pravilni rabi zaščitnih mask in druge varovalne opreme ter poskrbeli za varno zbiranje uporabljenih zaščitnih sredstev.
 • Omejili smo službena in odsvetovali osebna potovanja.
 • Obiskovalcem in dobaviteljem, ki prihajajo v naše poslovne in proizvodne prostore, ob prihodu merimo telesno temperaturo, sicer pa vse službene sestanke izvajamo v virtualnem okolju s pomočjo spletnih orodij, ki omogočajo izvedbo srečanj na daljavo.
 • Sodelavcem, ki lahko svoje delovne obveznosti učinkovito opravijo doma, smo omogočili delo na domu.
 • V času, ko ni zagotovljenega javnega prevoza in morajo nekateri zaposleni uporabljati lasten prevoz, povračilo stroškov prevoza na delo in z njega obračunavamo kot povračilo kilometrine in ne kot mesečne vozovnice.
 • Da bi zagotovili najboljše možne higienske pogoje, smo ustrezno organizirali prehrano naših sodelavcev, ki hodijo na delo v proizvodnjo in laboratorije. Prerazporedili smo tudi stole in mize, da smo omejili število oseb v jedilnicah, in tako poskrbeli za varno razdaljo ter na jedilne mize namestili razkužila in brisačke.

Skrbimo za psihofizično dobrobit naših zaposlenih

Povsem razumljivo je, da se sodelavci v tem času srečujejo z občutki strahu in nemoči.

 • Poleg napotkov, kako obvladovati stres in skrbeti za psihično kondicijo, smo jim omogočili tudi brezplačno psihosocialno pomoč terapevtke in svetovalke.
 • Za tiste, ki delajo od doma, smo pripravili vrsto praktičnih nasvetov za čim lažje privajanje na nove delovne okoliščine, vključno z nasveti za zdrav življenjski slog.
 • Sodelavcem, ki zaradi narave dela oziroma zdravstvenih ali drugih pomembnih razlogov pri delu na domu potrebujejo večji zaslon, smo omogočili izposojo službenih zaslonov.
 • Poleg rednega obveščanja o sprejetih ukrepih na ravni družbe skušamo sodelavce motivirati in spodbujati tudi z rednimi nagovori vodstva. V četrtek, 2. aprila, smo organizirali virtualno srečanje z vsemi vodji v Novartisu v Sloveniji (več kot 500), kjer so jim predstavniki vodstva družbe predstavili ključne informacije, nato pa so jim bili na voljo za vprašanja in odgovore. Srečanje je bilo izjemno dobro sprejeto.
 • Sodelavcem in njihovim družinskim članom ter prijateljem nudimo tudi možnost izobraževanja in osebnega razvoja s pomočjo različnih virtualnih orodij, kot so Tignum X, Khan Academy in Coursera, ki vključuje programe certificiranih vodilnih svetovnih univerz, kot so Yale, Stanford ali Duke.

Skrbimo za starše

Pri načrtovanju neprekinjenega poslovanja smo posebno skrb namenili sodelavcem, ki se morajo zaradi zaprtja vrtcev in šol ter dnevnih centrov za starejše še bistveno bolj vključevati v izobraževalni proces svojih otrok oziroma skrb za pomoči potrebne sorodnike.

 • Pri organizaciji dela zato uporabljamo različne kombinacije urnikov in razporeditev, da se lahko čim bolj prilagodimo potrebam zaposlenih in hkrati zagotovimo proizvodnjo najnujnejših zdravil, ki so ključna pri reševanju življenj naših bolnikov. Prednost imajo zaposleni, ki živijo sami z otrokom, oziroma zaposleni, ki nimajo možnosti zagotovitve varstva s strani ožjega družinskega člana.
 • V občinah Ljubljana, Mengeš, Prevalje in Lendava smo v sklopu civilne zaščite za svoje sodelavce uredili organizirano varstvo otrok, ki se individualno za družino izvaja na domu zaposlenega, izvaja pa ga usposobljeni prostovoljec iz vrst vzgojiteljev in učiteljev osnovnih šol. Prvi odzivi so zelo dobri.
 • Novartis se je globalno zavezal, da ponudi 12 delovnih dni plačane odsotnosti sodelavcem v primerih, ko delo od doma nikakor ni mogoče (del dneva ali celoten delovni dan) oziroma jim ukrepi države ne dopuščajo, da bi izvajali svoje obveznosti kot skrbniki (za pomoči potrebne sorodnike/otroke v času zaprtja vrtcev, šol, dnevnih centrov itd.).

Ostajamo povezani

 • Zaposlenim smo omogočili dostop do internih Novartisovih virov tudi prek zasebnega mobilnega telefona. Tako lahko sodelavci nemoteno dostopajo do Novartisovih informacij, ostanejo na tekočem in povezani. Pripravili pa smo še orodje za hitro obveščanje sodelavcev v izrednih razmerah.
 • Kljub pandemiji COVID-19 še naprej pridobivamo kandidate za odprta delovna mesta, pri čemer za stik z njimi uporabljamo različna virtualna orodja. Vsi kandidati, ki so že opravili zdravniški pregled in podpisali pogodbo, se nam bodo pridružili po običajnem postopku, zanje pa veljajo enaki varnostni ukrepi kot za vse druge redno zaposlene.

Katera zaščitna sredstva ste priskrbeli zaposlenim?

Na vseh lokacijah smo zaposlenim razdelili zaščitne maske in rokavice za osebno uporabo. Zraven smo priložili tudi navodila, kdaj in kako se zaščitna maska uporablja.

Kako ste se odzvali na ukrep začasne zaustavitve javnega prometa? So se pojavile težave z zagotavljanjem prevoza na delo pri zaposlenih? 

Na začasno zaustavitev javnega prometa smo se odzvali že v nedeljo, 15. marca, ko je bila novica objavljena. Za vse sodelavce na naših lokacijah po Sloveniji smo sprejeli dodatne ukrepe:

 • Sodelavce smo pozvali, da v največji možni meri uporabljajo lastno vozilo za prevoz na delo.
 • V času, ko ni zagotovljenega javnega prevoza, povračilo stroškov prevoza na in z dela obračunavamo kot povračilo kilometrine in ne v višini vrednosti mesečne vozovnice.
 • Za krajše relacije in dokler bo vreme to omogočalo, smo pozvali sodelavce, da na delo pridejo s kolesi ali peš.

Kako trenutne razmere vplivajo na proizvodnjo zdravil?

Trenutno obratujejo vsi Novartisovi proizvodni obrati, zagotavljanje proizvodnje življenjsko pomembnih zdravil pa je ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širitve koronavirusa trenutno naša primarna naloga.

Ali imate v vašem podjetju dovolj zalog zaščitne opreme? Če ne, kako rešujete težavo in kaj primanjkuje?

Trenutno imamo na vseh lokacijah zaščitne opreme dovolj. Si pa prizadevamo, da bi z dodatnimi nakupi v bližnji prihodnosti količino zaščitne opreme še povečali.