Marjan Novak, član uprave Leka d.d. in delavski direktor

Marjan Novak je leta 1990 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in tri leta kasneje še magistriral na smeri poslovna politika in organizacija.

Leta 1991 se je zaposlil v Leku, in sicer v marketingu in prodaji. Naslednje leto je postal vodja in komercialist izvoznega oddelka Države v razvoju, leta 1994 pa direktor predstavništva Leka v Bratislavi. Po vrnitvi v Slovenijo leta 1998 je prevzel funkcijo direktorja prodajnega oddelka Razvite države in Zahodna Evropa. Leta 1999 je postal pomočnik direktorja finančnega sektorja, decembra 2002 pa prokurist v družbi Bayer Pharma, d. o. o.

Po vrnitvi v Lek je do izvolitve za delavskega direktorja imel vlogo pomočnika direktorja poslovnega planiranja in analiz.

V letih od 2004 do 2009 ter od maja 2014 je bil član Lekove uprave in delavski direktor. V obdobju od 2009 do maja 2014 je bil vodja projektov v vodstvu družbe.

Marjan Novak je s 1. oktobrom 2019 ponovno imenovan za člana Lekove uprave in delavskega direktorja. Je pooblaščenec za usklajevanje poklica in družine v družbi Lek.