Ksenija Butenko Černe, direktorica Pravnih zadev in članica uprave Leka d.d.

Ksenija Butenko Černe je po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v aprilu 1987 svojo poslovno pot začela v Pravni pisarni Gradisa maja 1987.

Leta 1991 se je zaposlila v podjetju Slikoplesk kot direktorica pravno-kadrovskega sektorja. Po opravljenem državnem pravosodnem izpitu v oktobru 1993 se je v začetku leta 1994 zaposlila v Leku d. d.

Od prihoda v Lek deluje na pravnem področju, predvsem pri mednarodnogospodarskih, statusnih in regulatornih zadevah ter na področju prava industrijske lastnine. Od leta 2001 kot izvršna direktorica vodi Pravne zadeve.

Potem ko je Lek postal član poslovne skupine Novartis/Sandoz in je bila v okviru Sandoza oblikovana tudi pravna funkcija, je prevzela odgovornost za pravno podporo v Srednji in Vzhodni Evropi in bila na začetku leta 2005 tudi imenovana za regionalno vodjo pravnih zadev Sandoza za Srednjo in Vzhodno Evropo. To vlogo je opravljala do konca leta 2017, ko je bila imenovana za Sandozovo globalno vodjo pravnih zadev za distribucijo. Poleg tega Ksenija vodi pravne zadeve za vse Novartisove divizije v Sloveniji.

6. julija 2005 jo je nadzorni svet družbe imenoval za članico uprave Leka d. d. Prevzela je odgovornost za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in zakonodajo EU ter za delovanje družbe kot družbeno odgovornega podjetja, člana skupine Novartis/Sandoz.

Ksenija Butenko Černe je bila s 1. oktobrom 2019 ponovno imenovana za direktorico Pravnih zadev in članico uprave Leka d. d.