Andrej Pardo, član uprave Leka d. d.

Po študiju dentalne medicine na Univerzi v Ljubljani je poklicno pot začel leta 1992 v Leku kot strokovni sodelavec za zobozdravstvene izdelke. Po dveh letih je napredoval v vodjo Marketinga za zobozdravstvene izdelke in bil odgovoren za načrtovanje ter uresničevanje marketinških dejavnosti in izobraževalne programe za zobozdravnike v Sloveniji ter drugih državah nekdanje Jugoslavije.

Konec leta 1996 je za štiri leta prevzel vodenje vseh Lekovih dejavnosti na Madžarskem, vključno s sklepanjem dogovorov o zunanjem licenciranju s ključnimi akterji na Madžarskem (Gedeon Richter in Teva). Z letom 2001 je postal regijski direktor in tako prevzel odgovornost tudi za poslovanje na Poljskem, Češkem in Slovaškem. To je v letu 2003 predstavljalo 16 odstotkov celotne Lekove prodaje.

Septembra 2003 je najprej postal namestnik direktorja Sandoza na Češkem, od leta 2004 do 2013 pa je kot direktor Sandoza na Češkem skrbel za celotno Sandozovo poslovanje v tej državi. Od leta 2010 je z združitvijo Sandoza na Češkem in Slovaškem prevzel tudi vodenje Slovaške.

Januarja 2016 je postal vodja skupine držav Češka, Slovaška in Madžarska, kjer je skrbel za letno poslovanje v višini 180 milijonov ameriških dolarjev. Junija 2017 je razširil vodenje na novonastalo Osrednjo skupino držav, ki jo sestavljajo Češka, Slovaška, Madžarska, Jugovzhodna Evropa in baltske države. Skupaj predstavljajo 350 milijonov ameriških dolarjev letne prodaje in zaposlujejo približno 800 ljudi. Avgusta 2018 je bil imenovan za vodjo skupine držav v Sandozovi regiji Evropa, ki jo sestavlja 30 držav z 900 milijoni ameriških dolarjev prodaje in 2200 zaposlenimi.

Andrej Pardo je s 1. oktobrom 2019 ponovno imenovan za člana uprave Leka d. d.