Novartis dosega milijardo ljudi po vsem svetu

Z znanstveno osnovanimi inovacijami nagovarjamo nekatere največje zdravstvene izzive. Odkrivamo in razvijamo prebojne oblike zdravljenja in iščemo nove poti, da bi z njimi dosegli čim več ljudi.

Novartis je drugo največje farmacevtsko podjetje na svetu glede na globalno prodajo. V letu 2016 je praznoval dvajsetletnico obstoja, korenine njegovih predhodnikov pa segajo vse do leta 1758. S sedežem v Baslu v Švici Novartis razvija inovativne rešitve za nenehno naraščajoče zdravstvene potrebe bolnikov in družbe. Z raznolikim naborom zdravil pokriva ključna terapevtska področja: hematologijo, onkologijo, kardiologijo, imunologijo, dermatologijo, nevrologijo, pulmologijo in oftalmologijo.

Novartisove raziskave in razvoj poganjajo vizionarsko razmišljanje in znanstveno raziskovanje ter dognanja pri posameznih boleznih. Več kot 23.000 sodelavcev svoje delo v Novartisu namenja izključno razvoju. V zadnjih petih letih je Novartis v ospredju v farmacevtski industriji po številu izdelčnih odobritev, prejel pa je tudi več kot deset odobritev prebojnih terapij od ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA).
Z različnimi pobudami in sodelovanjem (Novartis Access, Novartis Malaira Initiative, Novartis Healthy Family, SMS for Life, The Novartis Foundation) Novartis aktivno deluje za povečanje dostopnosti do zdravil in zdravstvene oskrbe.

Novartisova zaveza bolnikom in negovalcem

Je plod skupnega dela Novartisa in več kot 40 društev bolnikov, ki zastopajo več kot 200 milijonov bolnikov. Z njo krepimo svoja prizadevanja za iskanje novih načinov za izboljšanje življenja vseh, ki potrebujejo naša zdravila. Več

Naša dejavnost

Organizirani smo tako, da zagotavljamo inovativne izdelke, izkoriščamo globalne razsežnosti ter odgovarjamo na nove priložnosti in tveganja. Naša poslovna področja – Inovativna zdravila in Sandoz – so podprta z organizacijskimi funkcijami, ki delujejo na globalni ravni. Novartisovo središče in osrednji del naše strategije predstavljajo Raziskave in razvoj (R&R).

Inovativna zdravila

Divizija Inovativna zdravila ima organizacijski enoti Farmacevtski izdelki in Onkologija. V njih si prizadevamo zagotoviti oskrbo z zdravili za čim več bolnikov učinkoviteje od kateregakoli drugega inovativnega farmacevtskega podjetja. Več

Sandoz

Sandoz je globalni vodja na področjih generičnih farmacevtskih izdelkov in podobnih bioloških zdravil. S svojimi novimi pristopi pomaga ljudem po vsem svetu, da pridejo do visokokakovostnih zdravil. Več

Novartisov inštitut za biomedicinske raziskave (NIBR)

NIBR je Novartisovo inovacijsko jedro. S povezovanjem presega znanstvene in organizacijske meje. Več

Naša strategija

Prepričani smo, da je Novartis dobro pripravljen na svet, v katerem se prebivalstvo stara, njegove zdravstvene potrebe pa se povečujejo. Imamo jasno poslanstvo, osredotočeno strategijo in močno kulturo. Pričakujemo, da bomo z njimi dolgoročno podpirali ustvarjanje vrednosti za naše podjetje, delničarje in družbo.

Novartisova strategija je uporabljati znanstveno osnovane inovacije za boljše zdravljenje bolnikov na področjih, kjer naraščajo potrebe po zdravljenju.

Znanstveno osnovane inovacije

Verjamemo, da bodo v prihodnjih letih v farmacevtski industriji vse pomembnejše inovacije, ki prinašajo prebojna zdravila in izdelke. Zato ohranjamo visoko raven naložb v razvoj in raziskave (R&R) in jih usmerjamo na področja, ki so še brez odgovorov na medicinske potrebe. Izdelki, ki jih razvijamo, so zasnovani na raziskovalnih in razvojnih pristopih, kjer napredek pri najobetavnejših projektih dosežemo z uporabo najnovejših znanstvenih odkritij.

S svojo raziskovalno strategijo si prizadevamo povečati sodelovanje preko tradicionalnih znanstvenih in organizacijskih meja ter se osredotočati na nove tehnologije, ki lahko pripomorejo k oblikovanju prebojnih terapij. Pri razvoju zdravil dajemo prednost obetavnim terapijam, s katerimi lahko okrepimo doseg in strokovnost Novartisovega delovanja, da bi bolnikom po vsem svetu zagotovili pomembne oblike zdravljenja.

Boljši rezultati za bolnike

Prizadevamo si razvijati zdravila in izdelke, ki dajejo oprijemljive rezultate bolnikom in ponudnikom zdravstvenih storitev. Razpon naših prednosti se giblje od izboljšane stroškovne učinkovitosti do visokokakovostne oskrbe, ki podaljšuje življenja.

Razvijamo izdelke in storitve ter tehnologije, ki krepijo prednosti naših ključnih izdelkov, pogosto skupaj s ponudniki zdravstvenih storitev in s tehnološkimi podjetji.

Bolezenska področja, ki se jim posvečamo, so rak, bolezni srca in ožilja ter presnovne bolezni, imunologija in dermatologija, okulistika, znanost o nevrologiji in obolenja dihal.

Naraščajoča področja zdravljenja

Prizadevamo si za razvoj inovativnih izdelkov na področjih, na katerih naraščajo zdravstvene potrebe in lahko resnično pripomoremo k njihovemu zadovoljevanju. Osredotočamo se na patentirana zdravila, generična zdravila in skrb za oči, pri katerih imamo močne inovacije in hkrati dosegajo globalne razsežnosti, potrebne za učinkovito konkurenčnost. Sočasno povečujemo svojo navzočnost na razvijajočih se trgih Azije, Afrike in Latinske Amerike, kjer hitro narašča povpraševanje po dostopu do visokokakovostnih zdravil in zdravstvene oskrbe.