Lavičkova zbirka

Velika lekarna


V manjši in starejši od dveh starih lekarn je razstavljeno stekleno farmacevtsko posodje. Posode za sirupe imajo ozko grlo, tiste za mazila in ekstrakte pa široko. Večinoma so iz češkega stekla iz 18. in 19. stoletja.

Zanimivost te lekarne je tudi pohištvo, ki je staro okoli 200 let. Še posebej zanimiva je v lekarniško pohištvo vgrajena omarica, za katero izročilo trdi, da izhaja iz neke samostanske lekarne iz Egne (Neumarkt) na Južnem Tirolskem. V omarici so posodice z ohranjenimi »zdravilnimi snovmi« iz časa, ko je omarica nastala, torej iz 16. stoletja. V eni teh posodic naj bi bili našli prah človeške lobanje, ki se je uporabljal kot zdravilo proti telesni šibkosti.