Lavičkova zbirka

Miraculum Mundi sive Plena Perfectaque Descriptio

  • Avtor Johann Glauberg
  • Področje
    Alkimija
  • Leto izdaje
    1558
  • Količina v zbirki 1