Novartis v Sloveniji se pridružuje movembru in ozavešča o raku prostate

  • V novembru v Novartisu v Sloveniji obeležujejo  mednarodno gibanje movember in ozaveščajo o problematiki raka prostate ter  drugih zdravstvenih težavah, ki pestijo moške. 
  • Novartis v Sloveniji za zaposlene pripravlja vrsto  ozaveščevalnih aktivnosti in vsebin, obenem pa brezplačno omogoča tudi meritve  za prostato specifičnega antigena (PSA). 
  • Novartis je edino farmacevtsko podjetje s štirimi  različnimi platformami za zdravljenje raka, hkrati pa razvija nove prebojne  rešitve za onkološke bolnike. 
2. 11. 2021

Mesec november je že vrsto let namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju in ozaveščanju o raku prostate, zadnja leta se osredotoča tudi na duševno zdravje in preprečevanje samomora. Rak prostate je najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških. Navadno prizadene moške po petdesetem letu, vse pogosteje je ugotovljen tudi pri mlajših. Po napovedih svetovne zdravstvene organizacije naj bi za rakom prostate zbolel vsak šesti moški, ob nadaljnjem staranju prebivalstva pa bo število obolelih najverjetneje naraščalo.1

Mednarodnemu gibanju movember se pridružujejo tudi v Novartisu v Sloveniji, kjer za svoje sodelavce in tudi sodelavke pripravljajo ozaveščevalne aktivnosti v obliki strokovnih predavanj, srečanj in spletnih pogovorov – podcastov s specialisti z različnih področij – specialisti onkologije in urologije ter drugimi strokovnimi zunanjimi gosti. V ospredju aktivnosti bo spodbuda sodelavcem k meritvi za prostato specifičnega antigena (PSA), ki jih podjetje za svoje zaposlene organizira brezplačno. »Gibanju movember se letos pridružujemo na več ravneh in z raznolikimi aktivnostmi, s katerimi želimo ozavestiti naše zaposlene in njihove družine o problematiki raka prostate in drugih sorodnih boleznih. K obeležitvi movembra nas je dodatno spodbudila zgodba sodelavca, ki so mu raka prostate odkrili na enem izmed službenih zdravniških pregledov. Zaradi te izkušnje se še toliko bolj zavedamo pomembnosti preventive in ozaveščanja tudi v službenem okolju,« je ob začetku aktivnosti v okviru movembra dejala Katarina Klemenc, vodja komuniciranja in sodelovanja z bolniki v Novartisu v Sloveniji.

Društva bolnikov imajo izjemno vlogo pri nudenju pravih informacij in pomoči bolnikom in svojcem. Zato Novartis v Sloveniji podpira tudi Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan. Letos so sredstva namenili dvema njihovima programoma, in sicer Krogu življenja ter njihovi ozaveščevalni kampanji »30 sekund vam lahko reši življenje«,  ki osvešča o pomenu zgodnjega odkrivanja raka mod.

Novartis s prebojnimi rešitvami na področju onkologije

Novartis je edino farmacevtsko podjetje s štirimi različnimi platformami za zdravljenje raka – radioligandna terapija, celična in genska terapija, tarčna terapija in imunoterapija – hkrati pa raziskuje možnost združevanja teh platform za najboljše rešitve za onkološke bolnike. Med drugim išče tudi rešitve za zdravljenje z radioligandno terapijo pri bolnikih z napredovalim rakom prostate. Pri napredovalem oziroma metastatskem raku prostate se tumor razširi na druge dele telesa, na primer na sosednje organe ali kosti, in se ne odziva na hormonsko zdravljenje. Petletna stopnja preživetja pri bolnikih z napredovalim kastracijsko odpornim rakom prostate je približno 15-odstotna, zato je potreba po novih možnostih zdravljenja ogromna.2 Nov terapevtski pristop omogoča ciljno dovajanje sevanja v tumor, hkrati pa omejuje poškodbe okoliškega normalnega tkiva. Prav o tem bo v okviru aktivnosti v novembru za sodelavce in sodelavke spregovoril Maurizio Mariani, vodja raziskav pri Advanced Accelerator Applications v Novartisu.

  1. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Rak prostate. Na voljo na: http://www.onkologija.org/o-raku/rak-prostate/#1490093507434-7ddd96b9-a83cb35e-8c2d (Dostopano oktober 2021).
  2. Novartis announces positive result of phase III study with radioligand therapy 177Lu-PSMA-617 in patients with advanced prostate cancer. Na voljo na: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-positive-result-phase-iii-study-radioligand-therapy-177lu-psma-617-patients-advanced-prostate-cancer (Dostopano oktober 2021).
* * *

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, Lek in Sandoz. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu zajavnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajoocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo.Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahkodejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino  Klemenc
Komuniciranje in sodelovanje z bolniki
Telefon:  01 580 22 43
komuniciranje.slo@novartis.com